POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE ZA POPUNU RADNOG MJESTA POMOĆNI KNJIŽNIČAR (U ODJELU ZA ODRASLE)

13. rujna 2022.

POZIV KANDIDATIMA NA PISANO TESTIRANJE

 Povjerenstvo za  provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto pomoćnog knjižničara u Odjelu za odrasle na neodređeno vrijeme poziva kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 30. kolovoza 2022. godine na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, oglasnoj ploči i službenoj stranici Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica na pisano testiranje koje će se održati dana 19. rujna 2022. godine.

Testiranje će se provesti u prostorijama Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, Zrinski trg 6, Koprivnica – 1. kat.

Svi kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave i koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem bit će obaviješteni o terminu pisanog testiranja telefonskim putem.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati važeću identifikacijsku ispravu.

Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

 

Pravila pisanog testiranja

Pisani test sastojat će se od 19 pitanja (20 bodova). Testiranje traje 30 minuta.

Izvori za pripremu kandidata za provjeru znanja su:

  1. Zakonski propisi i međunarodni dokumenti dostupni na: https://www.knjiznica-koprivnica.hr/za-knjiznicare/zakonski-propisi/
  2. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica dostupan na: https://www.knjiznica-koprivnica.hr/wp-content/uploads/2021/01/Pravilnik-o-unutranjem-ustrojstvu-i-nacinu-rada-Knjiznice.pdf
  3. Izvještaj o radu Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica za 2021. godinu dostupan na: https://www.knjiznica-koprivnica.hr/wp-content/uploads/2022/03/Izvjesce-o-radu-Knjiznice-i-citaonice-Fran-Galovic-za-2021.pdf
  4. Internetska stranica Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica: https://www.knjiznica-koprivnica.hr/
  5. Etički kodeks Hrvatskog knjižničarskog društva dostupan na: https://www.hkdrustvo.hr/hr/eticki_kodeks/

 

Za vrijeme testiranja kandidatu nije dopušteno koristiti se propisima, literaturom, bilješkama, mobilnim telefonom, razgovarati s drugim kandidatima i ometati na bilo koji način tijek testiranja. Kandidat koji postupa suprotno navedenim zabranama bit će udaljen s testiranja i smatrat će se da je odustao od testiranja.

S kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% bodova obavit će se intervju nakon pisanog testiranja (nakon bodovanja).

Rezultati testiranja objavit će se na službenoj stranici Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica.

 

Predsjednik Povjerenstva:  Karlo Galinec, dipl. oec.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice