PRAVILA KREATIVNOG NATJEČAJA ZA NAJBOLJU KRATKU PRIČU 2024.

Članak 1.

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica, Hrvatska, OIB: 82278819336 (u daljnjem tekstu „Priređivač“) organizira kreativni natječaj za najbolju kratku priču čija je radnja smještena u grad Koprivnicu, na koprivničke ulice i u koprivničke kvartove.

Naziv je natječaja „Glazba i Koprivnica“  (u daljnjem tekstu „Kreativni natječaj“).

Članak 2.

Cilj je natječaja potaknuti kreativnost u području literarnog stvaralaštva, ali i promovirati Koprivnicu na inovativan način. To uključuje i mogućnost da se po motivima najboljih priča organiziraju književne šetnje kao novi vid upoznavanja autora, sadržaja priča i Koprivnice kao mjesta njihovih radnji.

Članak 3.

Kreativni natječaj trajat će od 01.07. do 02.09. 2024.

Pravila Kreativnog natječaja bit će objavljena na službenoj mrežnoj stranici Priređivača: http://www.knjiznica-koprivnica.hr.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

Na natječaj se mogu prijaviti tekstovi pisani hrvatskim standardnim jezikom. Priča, kao niti dio priče, ne smiju biti prethodno objavljeni. Priča može imati do 10 kartica (18 000 znakova s prazninama). Radnja priče mora biti smještena u ambijent grada Koprivnice.

Članak 6.

Kreativni natječaj je anoniman, tj. priče se šalju pod šifrom (pseudonimom).

Članak 7.

Priču pod šifrom (pseudonimom) treba poslati do 02. rujna 2024. u elektroničkom obliku na adresu kreativni_natjecaj@knjiznica-koprivnica.hr, Predmet: Natječaj za kratku priču 2024. U elektroničkoj poruci treba poslati dva zasebna dokumenta: u jednom dokumentu priču potpisanu šifrom (pseudonimom), a u drugom dokumentu šifru (pseudonim) i razrješenje šifre (pseudonima), kao i osobne podatke autora/autorice: ime, prezime, adresa, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte, kratka biografska bilješka. Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Priređivač će pošiljatelju povratnom porukom potvrditi primitak pošte.

Članak 8.

O pričama će odlučivati tročlano stručno povjerenstvo. Po završetku kreativnog natječaja stručno  povjerenstvo odabrat će tri najkreativnija teksta, o čemu će se sastaviti zapisnik. Odluka je povjerenstva konačna. Priređivač će objaviti dobitnike na svojoj službenoj mrežnoj stranici http://www.knjiznica-koprivnica.hr/ najkasnije do 16. 10. 2024.

Članak 9.

Sve podatke prikupljene za vrijeme natječaja Priređivač će koristiti isključivo u svrhu ovog Kreativnog natječaja te će nakon toga podatci biti trajno obrisani.

Članak 10.

Sudionici natječaja mogu poslati samo jednu priču. Prijavom na Kreativni natječaj sudionik jamči da je riječ o osobnoj kreaciji kojom nisu povrijeđena autorska prava bilo koje treće osobe.

Članak 11.

Pobjednike očekuje javna promocija priča i nagrade sponzora.

Članak 12.

U Kreativnom natječaju bit će nagrađena tri najkreativnija sudionika.

Prva nagrada: 5 (pet) knjiga.

Druga nagrada: 4 (četiri) knjige.

Treća nagrada: 3 (tri) knjige.

Članak 13.

Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana slanja obavijesti dobitniku.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitnicima nagrada.

Članak 14.

Kreativni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

Članak 15.

Sudionik u ovom nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sudionike pravovremeno obavijestiti na primjeren način.

Članak 16.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog Kreativnog natječaja nadležan je Općinski sud u Koprivnici.

Koprivnica, 24.06.2024.

 

 

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica poziva sve koji se vole kreativno izražavati riječima da se prijave na natječaj za najbolju kratku priču u 2024. godini koji će trajati od 1. 7. do 2. 9. 2024. Ove godine tema je glazba. Radnja priča treba biti smještena u grad Koprivnicu, na koprivničke ulice i u koprivničke kvartove.

Glazba je umjetnost prisutna u svim civilizacijama, a protokom vremena podliježe razvoju i promjenama. Oduvijek igra važnu ulogu u životu pa tako ne postoji privatna ili društvena sfera ljudskog života kroz koju se njezini zvuci ne provlače. Život je nezamisliv bez zvuka i glazbe. Svi je vole. Prenosi emocije i osjećaje. Donosi užitak i opušta. Lijek je za dušu upravo kao i knjiga ili priča. Na koji će se način u ovogodišnjem natječaju susresti riječ i zvuk ostaje na kreativnim pojedincima, a nakon dosadašnjih priča natječaja: koprivničkog krimića, ljubavi u doba korone, straha, pravde i nepravde i nostalgije, došlo je vrijeme da se Koprivnica kroz priču ispuni glazbom.

Cilj je natječaja potaknuti kreativnost u području literarnog stvaralaštva, ali i promovirati Koprivnicu na inovativan način. To uključuje mogućnost da se po motivima najboljih priča organiziraju književne šetnje kao novi vid upoznavanja autora, sadržaja priča i Koprivnice kao mjesta njihovih radnji.

Nagrade u knjigama osiguravaju poznate hrvatske nakladničke kuće.

Priče iz prethodnih natječaja Koprivnički krimić (2019.),  Ljubav u Koprivnici u vrijeme korone (2020.), Strah u Koprivnici (2021.) i Pravda i nepravda u Koprivnici (2022.)  i Nostalgija u Koprivnici (2023.) mogu se pročitati na poveznici https://www.knjiznica-koprivnica.hr/vodic/programi-za-vas/koprivnicke-price/. Priče koje su nagrađene ili su ušle u uži izbor na prva dva natječaja objavljene su u e-knjizi KOPRIVNIČKE PRIČE 1 (2021.), dok su priče nagrađene 2021., 2022. i 2023. objavljene u elektroničkoj knjizi KOPRIVNIČKE PRIČE 2 u 2024. godini.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice