Stručni skup / Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 – izazovi, mogućnosti i perspektive

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica organizirala je 5. 11. 2021. online stručni skup –  okrugli stol Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 – izazovi, mogućnosti i perspektive. Suorganizatori su bili  Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije, Hrvatska knjižnica za slijepe u Zagrebu i Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama Hrvatskoga knjižničarskog društva. Financijsku potporu pružili su Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Koprivnica i Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica. Iako je prvotno bilo planirano da se održi u hibridnom obliku (u fizičkom i virtualnom prostoru),  stručni skup je zbog izrazito negativne zdravstvene situacije uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 održan online, putem aplikacije Zoom (uz posredovanje i asistenciju Hrvatskoga knjižničarskog društva). Stručni skup je bio nacionalnog karaktera s međunarodnim sudjelovanjem. Iako je bilo planirano da mu prisustvuje 60-ak sudionika, online održavanje skupa omogućilo je gotovo dvostruko veći odaziv onih koje zanima ova tema, tako da je na njemu sudjelovalo 109 osoba – 85 sudionika bez izlaganja, 21 sudionik s izlaganjem i troje sudionika koji su pozdravili skup (predstavnici organizatora, suorganizatora i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske). Najbrojniji sudionici bili su knjižničari iz različitih vrsta knjižnica, iz mnogih manjih i većih hrvatskih gradova i mjesta, potom iz udruga, ustanova i vladinih tijela (Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske). Na skupu su sudjelovali i knjižničari iz Slovenije.

U fokusu interesa bila je problematika knjižničnih usluga za osobe s teškoćama čitanja. Prema definiciji, to su osobe koje teško dekodiraju tekst, čitaju sporo, nerazgovijetno i ne razumiju pročitano. Osobe koje imaju ili mogu imati teškoće čitanja su: slijepe i slabovidne osobe, gluhe i nagluhe osobe, gluhoslijepe osobe, osobe s disleksijom, osobe s intelektualnim teškoćama, osobe s motoričkim teškoćama, osobe s ADD i ADHD poremećajem, osobe s autizmom, osobe s udruženim smetnjama,  socijalno i pedagoški deprivirane osobe, osobe treće životne dobi.

Prvi dio

Video zapis cijelog stručnog skupa pogledajte ovdje

Na okruglom stolu se s različitih aspekata razmatrala dostupnost knjižnica osobama s teškoćama čitanja. Ukupno je održano 11 izlaganja (21 autora i suautora izlaganja).

Više informacija o izlaganjima potražite u Programskoj knjižici sa sažecima

Višoj razini i kvaliteti stručnog skupa pridonijele su svojim znanjem i iskustvom dvije predstavnice Međunarodnog saveza knjižničarskih udruga i institucija (IFLA) – Nancy Bolt iz Sjedinjenih Američkih Država, donedavna predsjednica IFLA-ine Sekcije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama u razdoblju 2017.-2021. te Kirsi Ylänne iz Finske, također donedavno predsjedavajuća IFLA-inoj Sekciji za knjižnice za osobe s teškoćama čitanja u razdoblju 2017.-2021.

Nancy Bolt / It Starts at the Top: Leadership and Management in Making a Library Accessible 

Video / Prezentacija

Kirsi Ylänne / The Importance of Having Digital Services

Video / Prezentacija

Domaća izlaganja održale su predstavnice Hrvatskog zavoda  za knjižničarstvo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu – Centra za razvoj knjižnica i knjižničarstva Dunja Marija Gabriel, Frida Bišćan i dr. sc. Aleksandra Pikić Jugović, potom predstavnice Komisije za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama Željka Miščin i Amelija Kovačević, Hrvatske knjižnice za slijepe u Zagrebu Jelena Lešaja i Ivana Vinko. Izlaganje o primjeni  biblioterapije u programima narodnih knjižnica za osobe treće životne dobi s teškoćama čitanja održala je dr. sc. Ljiljana Sabljak.

Dunja Marija Gabriel, Frida Bišćan, dr. sc. Aleksandra Pikić Jugović / Knjižnice u Hrvatskoj – dostupnost osobama s invaliditetom,djeci s intelektualnim teškoćama i osobama s teškoćama čitanja u normalnim i „novim normalnim” okolnostima

Video / Prezentacija

Amelia Kovačević, Željka Miščin / Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama: (retro)perspektiva

Video / Prezentacija

Jelena Lešaja, Ivana Vinko /Asistivna tehnologija i digitalne usluge Hrvatske knjižnice za slijepe u kontekstu društvenih promjena i izazova

Video / Prezentacija

dr. sc. Ljiljana Sabljak / Primjena biblioterapije u programima narodnih knjižnica za osobe treće životne dobi s teškoćama čitanja

Video / Prezentacija

Drugi dio

Drugi dio okruglog stola predstavio je dobru praksu hrvatskih knjiznica u radu s korisnicima s teskoćama čitanja za vrijeme pandemije bolesti COVID-19. Održana su izlaganja o aktivnostima i načinima rada u izvanrednim okolnostima dviju narodnih, dviju dječjih i jedne fakultetske knjižnice.

dr. sc. Dijana Sabolović-Krajina, Nina Šešić Mežnarić / Izazovi današnjeg vremena i vremena koje je pred nama – knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja s posebnim osvrtom na uslugu za slijepe i slabovidne u Koprivničko-križevačkoj županiji

Video / Prezentacija

Anita Malkoč Bišćan, Vedrana Kovač Vrana, mr. sc. Miroslav Katić / Aktivnosti karlovačke knjižnice usmjerene na ranjive skupinetijekom pandemije COVID-19

Video / Prezentacija

Natalija Dragoja, Maela Rakočević Uvodić / Knjižnica – vrata širom otvorena?

Video / Prezentacija

Dijana Hodalić, Branka Mikačević / SLUŠAM GOVORIM ČITAM: verbotonalna radionica za poticanje slušanja, govora i čitanja u knjižnici

Video / Prezentacija

dr. sc. Andrea Horić, dr. sc. Ksenija Švenda-Radeljak / Digitalne informacijske usluge knjižnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: prilagodba knjižničnih usluga ranjivoj skupini korisnika u uvjetima pandemije COVID-19

Video / Prezentacija

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice