Članstvo

Pravo korištenja usluga knjižnice ostvaruje se učlanjivanjem u knjižnicu. Članstvo je besplatno za stanovnike Grada Koprivnice i stanovnike pojedinih općina Koprivničko-križevačke županije. Besplatno članstvo imaju i korisnici pomoći za uzdržavanje, djeca i mladi iz obitelji s troje i više djece do kraja srednjoškolskog obrazovanja te osobe s invaliditetom. Za one koji ne ostvaruju pravo na besplatno članstvo naplaćuje se članarina. Visina članarine može se vidjeti u cjeniku.

Pristupnice

Knjižničarka uzima knjigu s police

Članarina

Članarina vrijedi godinu dana, odnosno 12 mjeseci od dana upisa. Istekom tog roka član obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u knjižnici.

Molimo vas da prilikom upisa pripremite jedan od osobnih dokumenta, koji sadrži sve relevantne podatke potrebne za upis: osobna iskaznica, putovnica, učenička knjižica, studentski indeks ili sl. U knjižnici ćete popuniti i pristupnicu koju potpisuje korisnik, a za maloljetnike roditelj ili staratelj.

Na temelju upisa član dobiva člansku iskaznicu knjižnice.

Besplatnu članarinu u knjižnici imaju stanovnici iz sljedećih općina s kojima knjižnica ima potpisane ugovore:

 • Grad Koprivnica (Bakovčice, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Koprivnica, Kunovec Breg, Reka, Starigrad i Štaglinec) – svi stanovnici s prebivalištem na području Grada
 • Općina Drnje (Drnje, Botovo i Torčec) – svi stanovnici s prebivalištem na području Općine
 • Općina Gola (Gola, Gotalovo, Novačka, Otočka i Ždala) – svi stanovnici s prebivalištem na području Općine
 • Općina Molve (Molve Grede, Repaš, Molve i Gornja šuma, Čingi lingi) – svi stanovnici s prebivalištem na području Općine
 • Općina Koprivnčki Bregi (Glogovac, Jeduševac, Koprivnički Bregi ) – svi stanovnici s prebivalištem na području Općine
 • Općina Koprivnički Ivanec (Botinovec, Goričko, Koprivnički Ivanec, Kunovec, Pustakovec) – svi stanovnici s prebivalištem na području Općine
 • Općina Novigrad Podravski (Borovljani, Delovi, Javorovac, Novigrad Podravski, Plavšinac, Srdinac i Vlaislav) – svi stanovnici s prebivalištem na području Općine
 • Općina Legrad (Antolovec, Kutnjak, Legrad, Mali Otok, Selnica Podravska, Veliki Otok i Zablatje) – svi stanovnici s prebivalištem na području Općine
 • Općina Đelekovec (Đelekovec i Imbriovec) – svi stanovnici s prebivalištem na području Općine
 • Općina Hlebine (Gabajeva greda, Hlebine) – svi stanovnici s prebivalištem na području Općine
 • Općina Peteranec (Peteranec, Sigetec i Komatnica) – svi stanovnici s prebivalištem na području Općine

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice