Česta pitanja

Članstvo

Kako da postanem član knjižnice?

Dođite u bilo koji odjel knjižnice, obratite se knjižničaru ili knjižničarki te ispunite pristupnicu. Za građane Grada Koprivnice i stanovnike određenih općina članarina je besplatna, a ostali plaćaju članarinu prema cjeniku.

Koliko je članarina?

Pravo korištenja usluga knjižnice ostvaruje se učlanjivanjem u knjižnicu. Članstvo je besplatno za stanovnike Grada Koprivnice i stanovnike pojedinih općina Koprivničko-križevačke županije. Za one koji ne ostvaruju pravo na besplatno članstvo naplaćuje se članarina. Visina članarine može se vidjeti u cjeniku.

Besplatnu članarinu u knjižnici imaju svi stanovnici s prebivalištem iz sljedećih općina s kojima knjižnica ima potpisane ugovore:

 • Grad Koprivnica (Bakovčice, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Koprivnica, Kunovec Breg, Reka, Starigrad i Štaglinec)
 • Općina Drnje (Drnje, Botovo i Torčec)
 • Općina Đelekovec (Đelekovec i Imbriovec)
 • Općina Gola (Gola, Gotalovo, Novačka, Otočka i Ždala)
 • Općina Hlebine (Gabajeva greda, Hlebine)
 • Općina Koprivnčki Bregi (Glogovac, Jeduševac, Koprivnički Bregi )
 • Općina Koprivnički Ivanec (Botinovec, Goričko, Koprivnički Ivanec, Kunovec, Pustakovec)
 • Općina Legrad (Antolovec, Kutnjak, Legrad, Mali Otok, Selnica Podravska, Veliki Otok i Zablatje)
 • Općina Molve (Molve Grede, Repaš, Molve i Gornja šuma, Čingi lingi)
 • Općina Novigrad Podravski (Borovljani, Delovi, Javorovac, Novigrad Podravski, Plavšinac, Srdinac i Vlaislav)
 • Općina Peteranec (Peteranec, Sigetec i Komatnica)

Osim navedenih besplatno članstvo imaju korisnici pomoći za uzdržavanje, djeca i mladi iz obitelji s troje i više djece do kraja srednjoškolskog obrazovanja te osobe s invaliditetom. Za ostale korisnike s prebivalištem izvan Grada Koprivnice naplaćivat će se članarina prema postojećem cjeniku.

Kolika je članarina u Bibliobusu?

Korisnici Bibliobusa ne plaćaju članarinu! Za njih članarinu plaćaju općine u koje Bibliobus dolazi. Bibliobus ima 40 stajališta u 33 naselja na području 17 općina (ukupno 42.300 stanovnika) – Koprivnički Bregi i Glogovac; Gola, Otočka, Novačka, Ždala i Gotalovo; Novigrad Podravski i Delovi; Drnje i Torčec; Koprivnički Ivanec i Kunovec; Rasinja, Subotica Podravska, Veliki Poganac i Kuzminec; Sokolovac i Velika Mučna; Hlebine, Legrad, Peteranec i Sigetec; Đelekovec i Imbriovec, Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Ferdinandovac, Kalinovac, Novo Virje (Medvedička, Drenovica i Crnec) i Molve. 10 stajališta u 6 naselja u gradu Koprivnici, odnosno u njegovim rubnim naseljima – Jagnjedovec, Reka, Starigrad, Vinica i Bakovčice, Dom za starije i nemoćne u Koprivnici, poduzeće Carlsberg Croatia i Kampus. A raspored kad dolazi u Vaše mjesto provjerite ovdje.

Ako sam član Bibliobusa, jesam li i član Knjižnice i čitaonice “Fran Galović” Koprivnica?

Ne, članovi Bibliobusa mogu koristiti samo usluge Bibliobusa, a ako žele koristiti usluge matične knjižnice onda se u nju moraju učlaniti sukladno pravilima. Više o članstvu i članarini u knjižnici pročitajte u ranijem tekstu.

Koliko mi traje članarina?

Članarina traje godinu dana od dana upisa.

Trebam li uvijek prilikom korištenja knjižnice imati člansku iskaznicu?

Da! Možete koristiti člansku iskaznicu koju ste dobili u knjižnici ili Digitalnu iskaznicu koju ste generirali u knjižničnoj mobilnoj aplikaciji.

Mogu li se ostali članovi obitelji ili moji prijatelji koristiti mojom članskom iskaznicom?

Nažalost ne, članskom iskaznicom se može koristiti isključivo njezin vlasnik.

Posuđivanje i rezervacije

Koliko se knjiga odjednom može posuditi?

U Odjelu za odrasle odjednom se može posuditi 10 knjiga na rok od 30 dana, ali samo jedna lektira. U Dječjem odjelu odjednom se može posuditi 10 knjiga na rok od 30 dana, ali samo jedna lektira. U Stručno-znanstvenom odjelu može se posuditi 6 knjiga na rok od 20 dana (od kojih dvije mogu biti iz istog područja).

Mogu li posuđivati časopise?

Iz Čitaonice tiska (prvi kat) moguće je posuđivati po jedan broj časopisa na rok od 7 dana i jedan broj dnevnih novina na rok od 2 dana. U Stručno-znanstvenom odjelu možete posuditi četiri stara broja časopisa na 20 dana. Na svim odjelima ne posuđuje se posljednjih sedam brojeva dnevnih novina i posljednja dva nova broja časopisa.

Na koji rok se posuđuje lektira?

U Odjelu za odrasle lektira se posuđuje na 30 dana. Produživanje nije moguće!

U Dječjem odjelu posuđuje se na 30 dana. Produživanje nije moguće!

Posuđujete li CD-ROM-ove i DVD-e?

Odjel za odrasle i Dječji odjel nude i posudbu DVD-a (uglavnom igrani i dokumentarni filmovi) na rok od sedam dana. CD-ROM-ove koji dođu uz knjige ili časopise također se može posuditi. Ostale CD-e i CD-ROM-ove za sada ne posuđujemo, ali ih možete koristiti u Stručno-znanstvenom odjelu.

Ima li knjižnica glazbene CD-e?

Da! Glazbena zbirka se nalazi u Stručno-znanstvenom odjelu, a mogu se posuditi 3 CD-a na rok od 7 dana.

Kako mogu rezervirati knjige?

Knjige ili neku drugu vrstu građe možete rezervirati putem obrasca, mobitela, mobilne knjižnične aplikacije, Facebook i Instagram stranica knjižnice i bibliobusa te putem Vibera.

Kako mogu naručiti literaturu za referat, maturalnu, diplomski i sl.?

Ukoliko je moguće potrebnu literaturu dobit ćete odmah. Za složenije upite treba ispuniti zahtjev za pretraživanjem literature u Stručno-znanstvenom odjelu ili putem online obrasca nakon čega će Vam se knjižničari javiti te ćete dobiti literaturu u najkraćem mogućem roku.

Kako posuditi knjigu iz inozemstva?

Kad ne posjedujemo traženi naslov obraćamo se drugim knjižnicama u Hrvatskoj ili inozemstvu – ta usluga naziva se međuknjižnična posudba. Knjižnica proslijeđuje vaš zahtjev Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) u Zagrebu posredstvom kojim se odvija inozemna međuknjižnična posudba. Osim knjiga moguće je naručiti fotokopije članaka. Troškove snosi korisnik prema važećem cjeniku.

Može li se posuđivati s drugih odjela?

Može! Kao član knjižnice s važećom članskom iskaznicom možete posuđIvati građu sa svih odjela knjižnice.

Koliko se knjiga može naručiti iz drugih knjižnica i koliki su troškovi?

Odjednom se može naručiti do tri naslova preko međuknjižnične posudbe. Ako naručene knjige stignu u jednoj pošiljci istovremeno – plaćate 20 kuna po pošiljci. Ako neki traženi naslov stigne kasnije odnosno odvojeno – za njega plaćate isto 20 kuna. Izuzetak je posudba iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice čije se usluge naplaćuju prema važećem cjeniku Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Troškovi međuknjižnične posudbe koju plaćate su u najvećoj mjeri troškovi poštarine koju naša knjižnica plaća za naručene knjige iz drugih knjižnica. Što se tiče roka posudbe on se razlikuje ovisno o knjižnici iz koje je traženi naslov posuđen. Knjige pristigle međuknjižničnom posudbom iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice se u pravilu posuđuju na 14 dana.

Služba za međuknjižničnu posudbu NSK može taj rok skratiti ili produžiti ako procijeni da je to potrebno – ovisi o broju primjeraka koje posjeduju i koliko je poslani naslov tražen. Knjige pristigle iz ostalih knjižnica se isto mogu zadržati koliko to matična knjižnica iz koje je naručen naslov odredi – najčešće 15 ili 30 dana (o roku vraćanja biti ćete obaviješteni kod preuzimanja knjige u našoj knjižnici). Možete naručiti i fotokopirane članke iz stručnih časopisa (domaćih i stranih) i u tom slučaju plaćate račun koji stiže s fotokopijama i koji ovisi o broju fotokopiranih stranica.

Ostale informacije

Mogu li koristiti računalo u knjižnici?

Da, računala su dostupna za korištenje u Dječjem odjelu, Makerspaceu i Stručno-znanstvenom odjelu. Na računalima su dostupni osnovni programi Microsoft Office paketa te su sva računala spojena na internet.

Imate li skener?

Usluga skeniranja obavlja se u Stručno-znanstvenom odjelu i Dječjem odjelu, a naplaćuje se prema važećem cjeniku.

Imate li fotokopirni u boji?

Imamo! U Stručno-znanstvenom i Dječjem odjelu možete fotokopirati u boji ili crno-bijeloj tehnici (ali samo građu koja se ne posuđuje izvan knjižnice).

Ima li knjižnica bežični internet?

Da, u cijeloj knjižnici dostupan je besplatni internet.

Kolika je cijena korištenja interneta?

Korištenje interneta za korisnike Knjižnice je besplatno, a za ostale se naplaćuje prema važećem cjeniku.

Nisam član knjižnice. Mogu li ipak koristite neke usluge ili službena glasila?

Iako niste član, u našoj Knjižnici možete koristiti internet, PC za obradu teksta, te usluge fotokopiranja, printanja i skeniranja (prema važećem cjeniku). Od službenih glasila možete čitati lokalna glasila: Glasnik grada Koprivnice i Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije. Također su vam dostupni različiti vodiči, brošure i servisne informacije. Knjige ne možete posuđivati!

Može li se u Knjižnici koristiti vlastito prijenosno računalo?

U svim odjelima knjižnice i u čitaonici tiska moguće je koristiti vlastito računalo. Za sva računala omogućen je besplatan pristup internetu.

Imate li klimu?

Imamo! Svi odjeli knjižnice su klimatizirani.

Posjeduje li knjižnica literaturu na stranim jezicima?

Na svim odjelima ima knjiga na stranim jezicima (beletristike u Odjelu za odrasle i Dječjem te stručne literature u Stručno-znanstvenom odjelu).

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice