PRAVILA KREATIVNOG NATJEČAJA ZA NAJBOLJU KRATKU PRIČU 2023.

 

Članak 1.

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica, Hrvatska, OIB: 82278819336 (u daljnjem tekstu „Priređivač“) organizira kreativni natječaj za najbolju kratku priču čija je radnja smještena u grad Koprivnicu, na koprivničke ulice i u koprivničke kvartove.

Naziv je natječaja „Nostalgija u Koprivnici“  (u daljnjem tekstu „Kreativni natječaj“).

Članak 2.

Cilj je natječaja potaknuti kreativnost u području literarnog stvaralaštva, ali i promovirati Koprivnicu na inovativan način. To uključuje i mogućnost da se po motivima najboljih priča organiziraju književne šetnje kao novi vid upoznavanja autora, sadržaja priča i Koprivnice kao mjesta njihovih radnji.

Članak 3.

Kreativni natječaj trajat će od 20. 6. do 31. 8. 2023.

Pravila Kreativnog natječaja bit će objavljena na službenoj mrežnoj stranici Priređivača: http://www.knjiznica-koprivnica.hr.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

Na natječaj se mogu prijaviti tekstovi pisani hrvatskim standardnim jezikom. Priča, kao niti dio priče, ne smiju biti prethodno objavljeni. Priča može imati do 10 kartica (18 000 znakova s prazninama). Radnja priče mora biti smještena u ambijent grada Koprivnice.

Članak 6.

Kreativni natječaj je anoniman, tj. priče se šalju pod šifrom (pseudonimom).

Članak 7.

Priču pod šifrom (pseudonimom) treba poslati do 31. kolovoza 2023. u elektroničkom obliku na adresu kreativni_natjecaj@knjiznica-koprivnica.hr, Predmet: Natječaj za kratku priču 2023. U elektroničkoj poruci treba poslati dva zasebna dokumenta: u jednom dokumentu priču potpisanu šifrom (pseudonimom), a u drugom dokumentu šifru (pseudonim) i razrješenje šifre (pseudonima), kao i osobne podatke autora/autorice: ime, prezime, adresa, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte, kratka biografska bilješka. Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Priređivač će pošiljatelju povratnom porukom potvrditi primitak pošte.

Članak 8.

O pričama će odlučivati tročlano stručno povjerenstvo. Po završetku kreativnog natječaja stručno  povjerenstvo odabrat će tri najkreativnija teksta, o čemu će se sastaviti zapisnik. Odluka je povjerenstva konačna. Priređivač će objaviti dobitnike na svojoj službenoj mrežnoj stranici http://www.knjiznica-koprivnica.hr/ najkasnije do 26. 9. 2023.

Članak 9.

Sve podatke prikupljene za vrijeme natječaja Priređivač će koristiti isključivo u svrhu ovog Kreativnog natječaja te će nakon toga podatci biti trajno obrisani.

Članak 10.

Sudionici natječaja mogu poslati samo jednu priču. Prijavom na Kreativni natječaj sudionik jamči da je riječ o osobnoj kreaciji kojom nisu povrijeđena autorska prava bilo koje treće osobe.

Članak 11.

Pobjednike očekuje javna promocija priča i nagrade sponzora.

Članak 12.

U Kreativnom natječaju bit će nagrađena tri najkreativnija sudionika.

Prva nagrada: 5 (pet) knjiga Naklade Ljevak prema osobnom odabiru nagrađenog (https://www.ljevak.hr).

Druga nagrada: 4 (četiri) knjige Nakladničke kuće „Znanje“  prema odabiru sponzora (www.znanje.hr)

Treća nagrada: 3 (tri) knjige Nakladničke kuće „Šareni dućan“ prema osobnom odabiru nagrađenog (www.sareni-ducan.hr).

Članak 13.

Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana slanja obavijesti dobitniku.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitnicima nagrada.

Članak 14.

Kreativni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

Članak 15.

Sudionik u ovom nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sudionike pravovremeno obavijestiti na primjeren način.

Članak 16.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog Kreativnog natječaja nadležan je Općinski sud u Koprivnici.

Koprivnica, 12. 6. 2023.


Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica poziva sve koji se vole kreativno izražavati riječima da se prijave na natječaj za najbolju kratku priču u 2023. godini koji će trajati od 20. 6. do 31. 8. 2023. Ove godine tema je nostalgija. Radnja priča treba biti smještena u grad Koprivnicu, na koprivničke ulice i u koprivničke kvartove.

U ovogodišnjem natječaju Koprivnica je kulisa za literarno propitivanje nostalgije koja se u najširem smislu definira kao iracionalna težnja za vraćanjem u prošlost, tuga za onim što je bilo i što se ne može vratiti, idealiziranje prošlosti za razliku od sadašnjosti, a razlog može biti gubitak sigurnosti u životu ili čak i jednostavno starenje.

Cilj je natječaja potaknuti kreativnost u području literarnog stvaralaštva, ali i promovirati Koprivnicu na inovativan način. To uključuje mogućnost da se po motivima najboljih priča organiziraju književne šetnje kao novi vid upoznavanja autora, sadržaja priča i Koprivnice kao mjesta njihovih radnji. Detaljnije upute i kriteriji natječaja nalaze se u Pravilima kreativnog natječaja na mrežnoj stranici Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica

Nagrade u knjigama osiguravaju vodeće hrvatske nakladničke kuće –  Ljevak prvu nagradu (5 knjiga prema osobnom odabiru nagrađenog), Znanje drugu nagradu (4 knjige prema prema odabiru sponzora) i  Šareni dućan (3 knjige prema osobnom odabiru nagrađenog).

Nakon prethodnih natječaja Koprivnički krimić (2019.),  Ljubav u Koprivnici u vrijeme korone (2020.), Strah u Koprivnici (2021.) i Pravda i nepravda u Koprivnici (2022.) ovo je peti kreativni natječaj za najbolju kratku priču koji raspisuje Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica.

Nagrađene priče mogu se pročitati na poveznici. Priče koje su nagrađene ili su ušle u uži izbor na prva dva natječaja objavljene su u e-knjizi KOPRIVNIČKE PRIČE 1 (2021.), dok će priče nagrađene 2021., 2022. i 2023. biti objavljene u elektroničkoj knjizi KOPRIVNIČKE PRIČE 2 u 2024. godini.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice