Misija i vizija

„Knjižnica – najposjećenije mjesto u Gradu i Županiji za kulturu, informiranje, obrazovanje, cjeloživotno učenje i slobodno vrijeme“.

VIZIJA 2019.-2024.

„Nova knjižnična zgrada i novo bibliobusno vozilo – središta znanja, socijalne osjetljivosti i međugeneracijske solidarnosti za kvalitetniji život u Koprivnici i Koprivničko-križevačkoj županiji u 21. stoljeću“

Knjižnica i čitaonica Fran Galović

Vrijednosti

Usmjerenost na korisnike i njihovo zadovoljstvo knjižničnim uslugama, kao i na dobrobit zajednice u cjelini („knjižnica za sve“, „knjižnica dostupna svima“, „knjižnica kao dnevni boravak grada“, „knjižnica kao radna soba grada“); stručno, kompetentno i susretljivo knjižnično osoblje; raznolikost i kvaliteta knjižničnih usluga, građe i programa; partnerstva na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini; promicanje vrijednosti civilnoga društva i participativne demokracije.

Opći ciljevi 2019.-2024.

Podizanje postojeće razine u obavljanju temeljnih djelatnosti i usluga radi zadovoljavanja kulturnih, informacijskih, obrazovnih i rekreacijskih potreba korisnika svih stanovnika i gostiju Grada i Županije bez obzira na dob, rasnu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim oblicima i s pomoću najnovijih tehnologija.

Dječji program knjižnice na otvorenom

Postizanje veće prepoznatljivosti institucije u općoj javnosti i učvršćivanje postojeće slike o inkluzivnoj knjižnici kao “mjestu susreta otvorenom i namijenjenom svima”, “učionici” i “dnevnom boravku grada“, „mostu koji povezuje pojedince, udruge, ustanove, tijela lokalne uprave i samouprave“, „most koji povezuje različite kulture i doprinosi većoj kvaliteti života u lokalnoj zajednici“.

Nova knjižnična zgrada i novo bibliobusno vozilo – mjesta interakcija, inspiracija, inovacija i istraživanja.

Posebni ciljevi 2019.-2024.

 • Pružati knjižnične usluge na jednak i ravnopravan način;
 • Poticati i popularizirati čitanje i pismenost na tradicionalnim i suvremenim medijima kao osnovne vještine i kompetencije za život u suvremenom društvu;
 • Poticati i popularizirati korištenja multimedijalne knjižnične građe i suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • Poticati i popularizirati cjeloživotno učenje djece, mladih i odraslih;
 • Poticati korištenje zavičajne kulturne baštine u tiskanom i digitalnom obliku;
 • Poticati socijalnu integraciju, koheziju i inkluziju, posebice ranjivih skupina građana;
 • Poticati razvoj knjižnične mreže u Koprivničko-križevačkoj županiji;
 • Poticati razinu stručne izvrsnosti knjižničara;
 • Poticati suradnju na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • Poticati razvoj participativne demokracije;
 • Poticati stvaranje adekvatnih prostornih i kadrovskih preduvjeta za društveno-komunikacijski višeslojnu knjižnicu 21. stoljeća.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice