Nakladništvo Knjižnice i čitaonice "Fran Galović" Koprivnica

Projekt Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne : program Europske unije CARDS 2002 Pružanje usluga neprofitnoga sektora u socijalnoj skrbi, zaštiti zdravlja, izvaninstitucionalnom odgoju i obrazovanju i zaštiti obitelji

Brošura daje osnovne informacije o Projektu i njegovu provođenju u Knjižnici i čitaonici ˝Fran Galović˝ tijekom 2006.godine.

Knjižnice i čitaonice grada Koprivnice 1650.-2010. : spomenica Knjižnice i čitaonice ˝Fran Galović˝ Koprivnica

Kroz tri stotine bogato ilustriranih stranica knjiga predstavlja sintezu stručno-znanstvenog i popularno pisanog teksta. Početak knjige obrađuje povijest koprivničkih knjižnica i čitaonica i svih društava i događaja vezanih uz knjigu i čitanje od sredine 17. do sredine 20. stoljeća. Pod nazivom Suvremena knjižnica prikazuje se povijesni razvoj u drugoj polovici 20. stoljeća do današnjih dana gdje se izlaže razvoj prostora, zbirki i svih odjela knjižnice te svih njezinih usluga za korisnike. Istovremeno, daje se pogled u budućnost i razvoj same knjižnice i njezinih usluga u sve brže razvijajućem informacijsko-umreženom društvu.
Posebna je zanimljivost poglavlje Sjećam se… u kojem su priliku da izraze svoj osobni stav, mišljenje, sjećanje i iskustvo dobili nekadašnji i sadašnji korisnici knjižnice, danas poznate javne osobe u Koprivnici, ali i šire.

Igrajmo se! Čitaj mi! : priče, igre i pjesmice za bebe i malu djecu : preporuke roditeljima za poticanje rane pismenosti

Cilj je priručnika pomoći roditeljima u odgoju i poticanju čitalačkih navika kod djece od najranije dobi i to na djeci najprihvatljiviji i najljepši način – kroz igru. Osim toga, želja je približiti knjižnične aktivnosti što širem krugu roditelja i ukazati na vrlo važnu ulogu knjižnice kao partnera i suradnika u odgoju djeteta.

Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne - stanje i perspektive : zbornik radova

Zbornik sadrži radove nastale na temelju izlaganja na istoinmenom stručnom skupu koji je održan u Koprivnici 18.11.2011. Povod okupljanju stručnjaka iz zemlje i inozemstva bilo je obilježavanje pete obljetnice pružanja usluge za slijepe i slabovidne u Knjižnici i čitaonici ˝Fran Galović˝ Koprivnica. Opći cilj skupa bio je dobiti uvid u postojeće stanje i perspektive ove usluge u Hrvatskoj i Sloveniji te utvrditi smjernice za buduće kvalitetnije pružanje knjižnične usluge u Hrvatskoj za sve koji ne mogu čitati standardni tisak.

Socijalno inkluzivne knjižnične usluge : zbornik radova

Zbornik radova nastao je na temelju izlaganja koja su održana na istoimenom znanstveno-stručnom skupu u Knjižnici i čitaonici ˝Fran Galović˝ Koprivnica 18.11.2016. Sadrži opširan pregled kako teorijskih koncepata o socijalnoj isključenosti i ulozi knjižnica u socijalnom uključivanju tako i bogate prakse hrvatskih knjižnica u otvaranju novim korisničkim skupinama kreiranjem novih knjižničnih usluga i programa.

Magdalenina knjižnica na kotačima

Slikovnica ˝Magdalenina knjižnica na kotačima˝ priča je o putujućoj knjižnici – bibliobusu. U selu u koje je dolazio bibliobus mještani nisu imali vremena za knjigu i čitanje. Koliko god se knjižničarka trudila, svi su uvijek pronalazili izgovor zašto se ne mogu doći učlaniti. I tako sve do jednog dana kada je u bibliobus došao pas Lijo. Lijo je posudio knjigu koja će se svidjeti njegovom gazdi, a onda će i drugi mještani doći i uvidjeti da knjige usrećuju.

Smjernice za pristupačnost narodnih knjižnica

Praktični vodič za narodne knjižnice daje cjelovite i detaljne savjete kako voditi računa o različitim korisnicima knjižnice, posebno o osobama s invaliditetom i marginaliziranim društvenim skupinama kao i o rodnoj osviještenosti. Radi se prijevodu engleske inačice izvorno finske verzije čime je dobiven vrijedan alat za primjenu načela pristupačnosti koje je dio knjižničnog menadžmenta, odnosno strateškog upravljanja.

E-publikacija dostupna je i online.

 

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice