Školske knjižnice

Prema Standardu za školske knjižnice školska knjižnica je “organizirana zbirka knjižne i neknjižne građe koja kroz djelatnost knjižničnog osoblja nabavlja, obrađuje, čuva i daje na upotrebu građu radi zadovoljavanja obrazovnih, kulturnih, informacijskih i stručnih potreba korisnika i permanentnog obrazovanja”.

UNESCO-v Manifest za školske knjižnice ističe ulogu školskih knjižnica u pružanju obavijesti i spoznaja bitnih za uključivanje učenika u suvremeno društvo znanja i informacija, koje ih, u skladu s tim ciljevima, opskrbljuju vještinama za cjeloživotno učenje te razvijaju njihovu maštu i kreativnost.

U Koprivničko-križevačkoj županiji djeluju ukupno 35 školskih knjižnica, od čega ih je 26 u osnovnim školama, 8 u srednjim školama te jedna u Učeničkom domu. Potrebno je istaknuti važnu ulogu ovih knjižnica u približavanju knjige i pisane riječi djeci, kao i same kulture čitanja te korištenja knjižnice.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice