Narodne knjižnice

Prema UNESCO-vu Manifestu za narodne knjižnice, narodna je knjižnica mjesno obavijesno središte koje svojim korisnicima omogućuje neposredan pristup svim vrstama znanja i obavijesti, osigurava uvjete za učenje tijekom cijeloga života te se smatra vitalnom snagom u obrazovanju, kulturi, obavješćivanju, gajenju mira i duhovnog blagostanja. Temeljne su zadaće narodne knjižnice, među ostalim, stvaranje i jačanje čitalačkih navika djece i mladih, potpora formalnom i doživotnom obrazovanju, poticanje kreativnosti, promicanje svijesti o kulturnom naslijeđu, gajenje multikulturalnosti, osiguranje pristupa svim vrstama izvora znanja, razvijanje pismenosti i sl.

Profesionalno organiziranu stacioniranu knjižnicu u Koprivničko-križevačkoj županiji, u skladu sa Zakonom o knjižnicama, ima 5 jedinica lokalne samouprave, od toga 3 grada (Koprivnica, Križevci i Đurđevac) te 2 općine (Virje i Gornja Rijeka). Sve ove knjižnice su samostalne ustanove. Na području Županije postoji još nekoliko mjesnih knjižnica koje djeluju na volonterskoj osnovi ili se tek pripremaju za početak rada, tj. još uvijek nisu ispunile zakonske preduvjete potrebne za ravnopravno uključivanje u županijsku knjižničnu mrežu (u Đelekovcu, Molvama, Novigradu Podravskom, Peterancu i Podravskim Sesvetama).

U 17 općina funkciju narodne knjižnice obavlja pokretna knjižnica – bibliobus Knjižnice i čitaonice “Fran Galović” Koprivnica. Bibliobusna služba u ovoj knjižnici osnovana je 1979 godine kada je i nabavljeno prvo bibliobusno vozilo, koje je 2004. zamijenjeno novim bibliobusom.

U 3 općine križevačke regije uspješno djeluje nova bibliobusna služba osnovana pri Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” u Križevcima, čiji bibliokombi je prvi put krenuo na teren početkom 2009. Godine.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice