Kreativni natječaj za najbolju kratku priču 2021. / Strah u Koprivnici

„Strah u  Koprivnici“ naziv je ovogodišnjeg kreativnog  natječaja za najbolju kratku priču čija je radnja smještena u grad Koprivnicu, na koprivničke ulice i u koprivničke kvartove.

Nakon natječaja „Koprivnički krimić“ (2019.) i „Ljubav u Koprivnici u vrijeme korone“ (2020.) ovo je treći kreativni natječaj za najbolju kratku priču koji raspisuje Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica Priče koje su nagrađene ili su ušle u uži izbor na ova dva natječaja objavljene su u e-knjizi KOPRIVNIČKE PRIČE 1 (2020.).

Ovogodišnji natječaj tematizira jednu od temeljnih, najstarijih emocija čovjeka kao osobe i vrste. Strah pokreće mnoge stvari u našim životima, i dobre i loše. Doživljava se u različitim  situacijama i okolnostima,  u svim  kulturama, civilizacijama i okruženjima. Uglavnom se javlja kao neugodan osjećaj koji nastaje kao reakcija na postojeću ili očekivanu opasnost. Razlikuje se po  intenzitetu i stupnju – od opreza, bojazni, treme do tjeskobnog straha, paničnog straha, užasa, strave… Neki doživljaji straha su instinktivni i zavise o vanjskom utjecaju, dok neki dolaze kao simptomi naših vlastitih podsvjesnih sukoba. Može li prestrašen čovjek biti slobodan? Postajemo li netko drugi kada osjećamo strah?

Kreativni natječaj traje od 1. srpnja do 31. kolovoza 2021. Cilj je potaknuti literarno stvaralaštvo o Koprivnici te po motivima najboljih priča organizirati književne šetnje i doprinijeti novom vidu kulturnog turizma. Natječaj je anoniman, a priče ocjenjuje povjerenstvo od tri člana. Tekst mora biti izvoran i neobjavljen. Autore najboljih priča očekuju zanimljive nagrade

Na natječaj se mogu prijaviti tekstovi pisani hrvatskim standardnim jezikom. Priča, a ni dio priče ne smiju biti prethodno objavljeni. Priča može imati do deset kartica ((18 000 znakova s prazninama), a njezina radnja mora biti smještena u ambijent grada Koprivnice. Priče treba poslati na adresu Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica do 31. kolovoza 2021. s oznakom „Natječaj za kratku priču 2021.“. Pobjednike  očekuju nagrade sponzora – nakladničkih kuća Menadar Media (prva nagrada), Znanja (druga nagrada) i Šarenog dućana (treća nagrada), kao i javna promocija priča.

Natjecaj za najbolju kratku priču
Natječaj za najbolju kratku priču

 

PRAVILA KREATIVNOG NATJEČAJA

Članak 1.

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica, Hrvatska, OIB: 82278819336 (u daljnjem tekstu „Priređivač“) organizira kreativni natječaj za najbolju kratku priču čija je radnja smještena u grad Koprivnicu, na koprivničke ulice i u koprivničke kvartove.

Naziv je natječaja „Strah u Koprivnici“ (u daljnjem tekstu „Kreativni natječaj“).

Članak 2.

Cilj je natječaja potaknuti literarno stvaralaštvo o Koprivnici te po motivima najboljih priča organizirati književne šetnje i doprinijeti novom vidu kulturnog turizma.

Članak 3.

Kreativni natječaj trajat će od 1. srpnja 2021. do 31. kolovoza 2021.

Pravila Kreativnog natječaja bit će objavljena na službenoj mrežnoj stranici Priređivača: http://www.knjiznica-koprivnica.hr.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

Na natječaj se mogu prijaviti tekstovi pisani hrvatskim standardnim jezikom. Priča, a ni dio priče ne smiju biti prethodno objavljeni. Priča može imati do 10 kartica (18 000 znakova s prazninama). Radnja priče mora biti smještena u ambijent grada Koprivnice.

Članak 6.

Priču pod šifrom treba poslati do 31. kolovoza 2021. u elektroničkom obliku na adresu kreativni_natjecaj@knjiznica-koprivnica.hr, Predmet: Natječaj za kratku priču 2021. Istovremeno na isti email treba u posebnom dokumentu poslati šifru i razrješenje šifre,  kao i osobne podatke autora/autorice: ime, prezime, adresa, broj telefona/mobitela, adresa e-pošte, kratka biografska zabilješka. Nepotpune prijave neće se uzimati  u obzir. Priređivač će pošiljatelju povratnom porukom potvrditi primitak pošte.

Članak 7.

O pričama će odlučivati tročlano stručno povjerenstvo. Po završetku kreativnog natječaja stručno  povjerenstvo će odabrati tri najkreativnija teksta, o čemu će se sastaviti zapisnik. Odluka je povjerenstva konačna. Priređivač će objaviti dobitnike na svojoj službenoj mrežnoj stranici http://www.knjiznica-koprivnica.hr/ najkasnije do 28. rujna 2021.

Članak 8.

Sve podatke prikupljene za vrijeme natječaja Priređivač će koristiti isključivo u svrhu ovog Kreativnog natječaja te će nakon toga podatci biti trajno obrisani.

Članak 9.

Sudionici natječaja mogu poslati više priča (u zasebnoj elektroničkoj pošti), ali mogu osvojiti samo jednu nagradu. Prijavom na Kreativni natječaj sudionik jamči da je riječ o osobnoj kreaciji kojom nisu povrijeđena autorska prava bilo koje treće osobe.

Članak 10.

Pobjednike očekuje javna promocija priča i nagrade sponzora.

Članak 11.

U Kreativnom natječaju bit će nagrađena tri najkreativnija sudionika.

Prva nagrada: 5 (pet) knjiga izdavačke kuće „Meandar Media“ u kategoriji romana prema osobnom odabiru nagrađenog (www.meandar.hr).

Druga nagrada: 4 (četiri) knjige izdavačke kuće „Znanje“ prema odabiru sponzora (www.znanje.hr)

Treća nagrada: 3 (tri) knjige izdavačke kuće „Šareni dućan“ prema osobnom odabiru nagrađenog (www.sareni-ducan.hr).

Članak 12.

Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana obavijesti dobitnika.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitnicima nagrada.

Članak 13.

Kreativni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

Članak 14.

Sudionik u ovom nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sudionike pravovremeno obavijestiti na primjeren način.

Članak 15.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog Kreativnog natječaja nadležan je Općinski sud u Koprivnici.

Koprivnica, 24. lipnja 2021.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice