U 13 godina nabavljeno knjižne građe gotovo kao u prethodnih 50 godina

14. travnja 2008.

Prije nekoliko dana navršilo se trinaest godina kako je Knjižnici i čitaonici “Fran Galović” Koprivnica dodijeljena funkcija županijske matične knjižnice, na temelju “Rješenja o utvrđivanju mreže matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj” od 27. 03. 1995. godine. Status županijske matičnosti ima svega 19 narodnih knjižnica u Hrvatskoj, koji ih deklarira kao centre izvrsnosti u knjižničarskoj struci. Kriteriji su prostor, fond i broj stručnjaka, odnosno kompetencije u poticanju razvoja, unapređenju stručnog rada i provođenju stručnog nadzora nad radom narodnih i školskih knjižnica na području matičnosti, konkretno Koprivničko-križevačke županije. Ovaj status je od posebnog nacionalnog interesa, te omogućuje dodatno financiranje od strane Ministarstva kulture. To se prije svega odnosi na zapošljavanje voditelja Županijske matične službe, pokrivanju materijalnih troškova ove djelatnosti, te u sufinaciranju nabave knjižnične građe, investicijama, investicijskom održavanju i provođenju knjižničnih programa i projekata županijske matične knjižnice. Do 1995. godine funkciju matičnosti za koprivničko područje obavljala je narodna knjižnica u Bjelovaru.

Zahvaljujući statusu matičnosti, ali prvenstveno sredstvima Osnivača – Grada Koprivnice, pa i Koprivničko-križevačke županije, nabava knjižnične građe od 1996. do 2008. godine porasla je toliko, da se knjižni fond koprivničke knjižnice gotovo udvostručio. Ilustracije radi, Knjižnica je 1995. godine, prije dobivanja funkcije županijske matičnosti, imala fond od oko 68.000 sv. knjiga, 4.449 članova, 31.649 posjeta, 58.539 posudbi i nabavu od 3.265 svezaka knjiga i 77 AV građe. Trinaest godina nakon dobivanja matičnosti, dakle 2008. godine Knjižnica posjeduje fond od 119.463 jedinica (od toga 115.591 sv. knjiga i 3.872 jedinica neknjižne građe), 6.893 registriranih korisnika, 98.507 posjeta i 145.209 jedinica posudbi građe. Samo u 2007. godini sveukupno je nabavljeno 9.173 jedinica građe u iznosu od 935.781,71 kune. Od toga je nabavljeno 686 jedinica neknjižne građe (glazbenih CD-a, filmova na DVD-ima, zvučnih knjiga za slijepe i slabovidne itd.), te 8.487 sv. knjiga u iznosu od 880.515,07 kuna. Kupljeno je 6.479 sv. knjiga u iznosu od 644.154,42 kune, a na poklon je dobiveno 2.008 sv. knjiga u iznosu od 236.360,65 kuna.

Treba naglasiti da ovakav intenzivni priliv građe obilježava posljednje tri godine, a za očekivati je da će se taj trend nastaviti na zadovoljstvo koprivničkih građana.

Nagli razvoj knjižnične djelatnosti u koprivničkoj Knjižnici sve više u prvi plan postavlja problem nedostatnog prostora. Uskoro će se navršiti trideset godina kako se Knjižnica nalazi u reprezentativnoj neoklasicističkoj zgradi na glavnom koprivničkom trgu, sagrađenoj 1865. godine. Zgrada je prvi puta adaptirana i rekonstruirana za potrebe knjižnice 1981. godine, a drugi puta u etapama od 1996. do 2003. godine. U 2007. godini provedeno je među građanima Koprivnice istraživanje o društvenom utjecaju i korisnosti obnovljene i preuređene narodne knjižnice na život lokalne zajednice i njenih stanovnika. Rezultati su prezentirani na 5. savjetovanju za narodne knjižnice «Arhitektura – koncepcije – tehnologija», Lovran, 3-6.10.2007. kao pozvano izlaganje. Koprivnička knjižnica poslužila je, naime, kao primjer za istraživanje pokazatelja korisnosti ulaganja u knjižnicu, s obzirom da je već prošlo jedanaest godina od početka, odnosno četiri godine od završetka adaptacije i rekonstrukcije Knjižnice (1996.-2003.), u koju je uloženo 4, 8 milijuna kuna za građevinsko-obrtničke radove i 1,1 milijun kuna za opremu.

Zaključak na temelju provedenog empirijskog istraživanja ukazuje na visok stupanj zadovoljstva građana knjižnicom i njihovu pozitivnu ocjenu radu Knjižnice nakon ulaganja u adaptaciju i rekonstrukciju knjižnične zgrade. Međutim, rezultati istraživanja ukazuju na još jednu činjenicu, a to je da knjižnična zgrada, bila obnovljena ili potpuno nova, sama po sebi ne proizvodi pozitivnu korelaciju s k

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice