Kompostiranje u kućanstvu

28. veljače 2014.

U četvrtak, 6.3.2014. s početkom u 18.00 sati u Knjižnici i čitaonici “Fran Galović” Koprivnica (Stručno znanstveni odjel) održati će se predavanje s temom Kompostiranje u kućanstvu koje će održati Saša Grubačević, dipl. ing. agr.

Održavanje vrtnog tla u dobrom stanju presudan je dio vrtlarenja. Ukoliko se ne održava plodnost zemlje, zajedno s mogućnošću za poticanje zdravog rasta korijenja uz prisutnost korisnih organizama u tlu, biljke neće nikad zdravo rasti.
Održavanje tla u dobrom stanju uključuje redovito dodavanje gnojiva ili dekompostiranog organskog materijala kao što je vrtni kompost. Većina vrtlara teško može nabaviti stajski gnoj, no organski otpad iz kuhinje i vrta lako je dostupan i jeftino se može pretvoriti u vrtni kompost za ukopavanje u tlo ili se može koristiti kao malč.
Na ovom predavanju dipl. ing. agronomije Saše Grubačević objasniti će kako pretvoriti kućni otpad u kompostne hrpe, ali i prenijeti iskustva Koprivničkog Komunalca u gospodarenju kompostnim otpadom. Od 01. travnja 2011. godine GKP Komunalac d.o.o. započeo je pilot projekt odvojenog skupljanja zelenog otpada (granje, lišće, trava i živica) na mjestu nastanka. Odvojenim skupljanjem zelenog otpada smanjuju se količine odloženog otpada na odlagalištu Piškornica, te količine odlagališnih plinova. Koje su novosti iz Komunalca saznajte na predavanju.
Saša Grubačević diplomirao je na Agronomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu 2004. godine. Dolaskom u GKP Kumunalac d.o.o. Koprivnica 2007. godine počeo se ozbiljnije baviti poslovima zaštite okoliša na mjestu Voditelja radne jedinice čistoće i odlagališta otpada pod koju spadaju reciklažno dvorište u Koprivnici, odlagalište otpada Piškornica i kompostište i reciklažno dvorište za građevni otpad u Herešinu. Završio je tečaj za specijalistu zaštite okoliša, održao predavanja po osnovnim školama o kompostiranju, odvajanju korisnog otpada iz kućanstava.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice