EDUKACIJA RAVNATELJA I ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA O VAŽNOSTI INFORMACIJSKE PISMENOSTI

15. studenoga 2010.

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica kao županijska matična knjižnica i Stručno vijeće školskih knjižničara osnovnih i srednjih škola Koprivničko-križevačke županije organizirali su u suradnji s Gimnazijom „Fran Galović“ Koprivnica predavanje s radionicom „NOVO INFORMACIJSKO OKRUŽENJE: IZAZOV ZA UČENIKE, UČITELJE I KNJIŽNIČARE“. Predavanje i radionica održanai su u Gimnaziji „Fran Galović“ – u Dvorani Multimedija, u utorak, 16.11.2010. Edukaciji su prisustvovali gotovo svi školski knjižničari osnovnih i srednjih škola Koprivničko-križevačke županije, njih tridesetak, desetak ravnatelja osnovnih i srednjih škola s područja županije te knjižničari iz gradskih knjižnica u Koprivnici i Križevcima.

Informacijska pismenost je središnji skup vještina i sposobnosti u konceptu cjeloživotnog učenja. Učenici, učitelji na svim razinama školovanja i obrazovanja, kao i knjižničari suočavaju se s potrebom razvijanja novih kompetencija u digitalnom okruženju. Učenici često izlaze iz osnovnoškolskih i srednjoškolskih klupa, a da nemaju razvijene vještine i sposobnosti koje bi im omogućile samostalno i kvalitetno služenje informacijskim izvorima tijekom cijelog života.

S obzirom na promjene u informacijskim potrebama učenika i učitelja, a još više u načinima pretraživanja i pronalaženja pravovaljane, točne i pouzdane informacije ne samo u tiskanim, nego sve više i u elektroničkim medijima, ova tema pokazala se krucijalnom u današnjem odgojno-obrazovnom procesu. Podrška ravnatelja škola je nemjerljiva u njihovom razvijanju. S druge strane, školski knjižničari su ključne osobe u organiziranju izvora informacija i znanja te u učinkovitoj podršci učenicima i učiteljima u stjecanju informacijske pismenosti.

Voditeljice radionice bile su: dr. sc. Sonja Špiranec, docent i dr. sc. Mihaela Banek Zorica, docent, Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Sudionici su kroz kombinaciju predavanja i rada u grupama upoznali koncept informacijske pismenosti i preprjeke u provođenju programa informacijskog opismenjivanja, osvijestili vlastitu ulogu u informacijskom opismenjivanju te polazišta i okvire za razvoj novih programa informacijskog opismenjivanja. Također, stekli su osnovna znanja za koncipiranje i implementaciju takvog programa u svojoj sredini.

Partnerstvo ravnatelja, učitelja, knjižničara i ostalih suradnika u nastavi, a na institucionalnoj razini partnerstvo škola i narodnih knjižnica je najučinkovitiji odgovor na nove izazove informacijskog okruženja. Nakon ove edukacije za ravnatelje i školske knjižničare u planu je nastavak u proljeće 2011. s primjerima dobre školske prakse za voditelje svih školskih aktiva naše Županije te narodne i školske knjižničare.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice