Znanstveno-stručni skup „Socijalno inkluzivne knjižnične usluge“ – druga obavijest i poziv na prijavu izlaganja

26. rujna 2016.

Druga obavijest i poziv na prijavu izlaganja
Znanstveno-stručni skup  „Socijalno inkluzivne knjižnične usluge“
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, 18. 11. 2016.
    
Povodom 10. obljetnice svoje usluge za slijepe i slabovidne Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica oraganizira znanstveno-stručni skup „Socijalno inkluzivne knjižnične usluge“ u petak, 18. 11. 2016.
 
Suorganizatori: Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije, Hrvatska knjižnica za slijepe u Zagrebu i Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama Hrvatskoga knjižničarskog društva

Tema: Knjižnice se prilagođavaju složenim strukturnim i organizacijskim promjenama u suvremenom društvu, koje paralelno s informatizacijom i tehnološkim razvojem obilježava rast nejednakosti, nezaposlenosti, društvene polarizacije, siromaštva i bijede u velikom dijelu svijeta, kako u nerazvijenim, tako i u najrazvijenim zemljama. Društvena ili socijalna isključenost je multidimenzionalan fenomen i pojavljuje se kao posljedica međusobnog utjecaja povezanih problema, kao što su nezaposlenost, nisko obrazovanje, mali prihodi, loši uvjeti stanovanja, loše zdravstveno stanje, kriminal, obiteljski slomovi i dr.  Knjižnice zauzimaju nove strategije i uloge u društvu, povezujući svoje djelovanje s procesima društvenog uključivanja ili socijalne inkluzije marginaliziranih skupina i potporom uspostavljanju društvene pravednosti. Kreiraju nove usluge i programe prilagođavajući se potrebama novih korisničkih skupina u svojim zajednicama – djeci s teškoćama u razvoju, djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, osobama s invaliditetom, bolničkim pacijentima, starijim osobama, osobama s posebnim potrebama u ustanovama za trajnu skrb i smještaj, osobama s iskustvom života u beskućništvu, imigrantima, azilantima, nezaposlenim osobama, pripadnicima pojedinih etničkih zajednica, pripadnicima različitih seksualnih i rodnih identiteta, kao i osobama s drugim intelektualnim, razvojnim i socijalnim teškoćama.

Ciljevi: evaluirati ulogu knjižnica u socijalnoj inkluziji marginaliziranih skupina građana; dobiti uvid u primjere dobre prakse u Hrvatskoj i svijetu (stanje i perspektive); osnažiti kompetencije knjižničara kako bi mogli zagovarati pozicioniranje knjižnica kao relevantnih čimbenika u afirmiranju društvene pravednosti i socijalne inkluzije u hrvatskome društvu.

Sudionici: knjižničari iz svih vrsta knjižnica,  predstavnici udruga i institucija koje promiču prava socijalno isključenih osobam, predstavnici ministarstava, županija i gradova, ostali  zainteresirani

Pozvana izlaganja u znanstvenom dijelu skupa
Prof. dr. sc. Zoran Šućur (Pravni fakultet u Zagrebu): Socijalna isključenost i socijalna pravednost
Dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof. u mir (Filozofski fakultet u Zagrebu): Knjižnica kakvu želimo
Dr. sc. Dijana Sabolović-Krajina (Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica): Socijalna isključenost u kontekstu kritičkog knjižničarstva
Dr. sc. Željka Bagarić: Zatvorska knjižnica kao nositelj rehabilitacijskih programa (Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvo policije)
Sanja Bunić (Knjižnice grada Zagreba – Gradska knjižnica): Knjižnične usluge za osobe s iskustvom života u beskućništvu i izbjeglištvu
 

Poziv na prijavu izlaganja u stručnom dijelu skupa
U stručnom dijelu skupa bit će predstavljeni primjeri dobre prakse knjižnica koja nude usluge socijalno isključenim osobama ili osobama koje su u riziku od socijalne isključenosti.

Pozivamo predstavnike svih vrsta knjižnica da prijave izlaganja o svojoj dobroj praksi, kojom podupiru socijalnu uključenost Ukoliko svoje usluge i programe provode u suradnji s drugim institucijama, udrugama i pojedincima, pozivamo i

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice