U Gornjoj Rijeci održan sastanak ravnateljica narodnih knjižnica s područja Županije

4. listopada 2016.

Općinska knjižnica Sidonije Rubido Erdödy u Gornjoj Rijeci bila je domaćin redovnog godišnjeg sastanka ravnateljica narodnih knjižnica s područja Koprivničko-križevačke županije, koji je održan 29. rujna 2016. Sastanku su prisustvovale ravnateljice: Marjana Janeš-Žulj iz Križevaca, Antonija Mandić iz Đurđevca, Ivanka Ferenčić Martinčić  iz Virja i Marina Srbljinović iz Gornje Rijeke te voditeljica Županijske matične službe Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, Ljiljana Vugrinec. Nazočne ravnateljice pozdravio je te konstruktivno sudjelovao u dijelu sastanka g. Darko Fištrović, načelnik Općine Gornja Rijeka.
Sastanak ravnateljica održan je s ciljem informiranja, analize i vrednovanja do sada ostvarenih  aktivnosti knjižnica u 2016. i planiranja zajedničkih aktivnosti te koordiniranja razvoja županijskog narodnog knjižničarstva u idućem razdoblju, s osobitim naglaskom na programu u Mjesecu hrvatske knjige (15.10.-15.11.) za kojeg i ove godine naše knjižnice planiraju niz zanimljivih aktivnosti, programa i događanja za sve uzraste i interese svojih korisnika.
Treba naglasiti da je Koprivničko-križevačka županija jedna od samo dvije u Hrvatskoj (uz Sisačko-moslavačku županiju) u kojoj stanovnici baš svih jedinica lokalne samouprave  tj. sva 3 grada i sve 22 općine  imaju mogućnost korištenja usluga narodne knjižnice na svom području, bilo stacionirane ili pokretne. Tri gradske i dvije općinske  knjižnice te dva bibliobusa koja knjižničnom uslugom pokrivaju čak 20 općina,  imaju prosječno ukupno oko 800 posjeta dnevno  i oko 1.000 posuđenih jedinica knjižnične građe svakog radnog dana, što na godišnjoj razini iznosi oko 225. 000 posjeta i 300.000 jedinica posuđene građe. U knjižnice i bibliobuse u Županiji godišnje se učlani i njihove usluge koristi više od 15.000 građana svih uzrasta i zanimanja,  odnosno čak 16 % od ukupnog broja stanovnika Županije, tj. za 1% više od hrvatskog prosjeka, što građane Koprivničko-križevačke županije stavlja u sam vrh u Hrvatskoj po korištenju knjižnica.  
Knjižnice i bibliobusi, kao institucije  namijenjene  i dostupne svima – djeci i odraslima, građanima svih dobi, obrazovanja i interesa., nositelji su informiranja, kulturnih i obrazovnih programa u svakoj zajednici u kojoj djeluju, što pokazuju i brojke o održanim programima i njihovim posjetiteljima za prošlu godinu, kada je u svim knjižnicama Koprivničko-križevačke županije zajedno održano gotovo 1.000 programa s preko 22.000 posjetitelja.
Osim što se u knjižnicama već tradicionalno može posuditi knjiga ili neki drugi medij, one su danas puno više od toga: to su svima otvorena i dostupna mjesta za učenje, istraživanje i stjecanje različitih znanja, ali i za druženje, igru, za kreativno i zabavno provođenje slobodnog vremena. Svakodnevno se u knjižnicama provode programi namijenjeni poticanju čitanja i cjeloživotnog učenja, informacijskom i informatičkom opismenjavanju, koriste se nove tehnologije, pruža podrška u stjecanju kvalifikacija i prekvalifikacija, gostuju književnici, glazbenici, predstave, održavaju se radionice, predavanja, pričaonice …
Građani kao suvremeni knjižnični korisnici od svojih knjižnica osim posudbe literature danas očekuju i konkretnu tehnološku podršku u učenju ili studiranju – pristup internetu, računalo i drugu opremu, pomoć oko skeniranja ili ispisa različite dokumentacije. Ali, također očekuju i informaciju  i podršku u različitim životnim pitanjima – primjerice,  u svakodnevnim izazovima roditeljstva, kod nekog zdravstvenog problema, pokretanja vlastitog posla ili u potrebi za prekvalifikacijom, traženjem zaposlenja. U knjižnicama mnogi pronalaze ideje i savjete za kreativne hobije, vrtlarenje, zdrav način života i slično, ali i susreću ljude sličnih razmišljanja i interesa, nalaze društvo za razgovor, prostor za predstavljanje vlastitih ideja i postignuća.
No, k

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice