Tribina „Kako (ne)ostvariti prava pacijenata“

19. listopada 2011.

Gost tribine bit će Josip Mađarić, odvjetnik, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka u području medicinskog prava i naknade štete radi liječničke pogreške. Godinama je radio u Koprivnici, a nakon toga osniva vlastito odvjetničko društvo sa sjedištem u Zagrebu i uredima u Koprivnici, Varaždinu, Osijeku i Rijeci.
osiguranja imao je 2000. godine u Londonu i medicinskog prava 2006. godine u SAD-u (Philadelphia). Čest je gost TV emisija koje se bave zaštitom prava pacijenata.
Na tribini će se govoriti o sljedećim pravima:
– pravo na zdravstvenu zaštitu prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti
– ostvarivanje prava pacijenata prema Zakonu o zaštiti pacijenata – prigovori i pritužbe
– informirani pristanak
– pravo na odbijanje ponuđenog načina liječenja
– pravo na drugo mišljenje
– pravo na naknadu štete u slučaju liječničke pogreške

Na tribini će biti prezentirani i rezultati on-line ankete koju je koprivnička Knjižnica provodila tijekom ljeta pod nazivom „Koliko smo kao pacijenti upoznati sa svojim pravima, ali i obvezama?“ Dobiveni rezultati bit će putokaz u organiziranju daljnjih tribina u okviru knjižničnog programa „Zajedno do zdravlja“.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice