Radionica CSSU-a – usluge za bebe i njihove roditelje

30. studenoga 2014.

Županijska matična služba Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica u suradnji sa Centrom  za stalno stručno usavršavanje iz Zagreba (www.nsk.hr/cssu ) organizira predavanje i radionicu Uvođenje i razvijanje usluga za bebe, djecu rane dobi i njihove roditelje u narodnim knjižnicama (CSSU – MODUL II. Knjižnične službe i usluge – Tečaj II.15.)

Radionica će se održati u Knjižnici i čitaonici “Fran Galović” Koprivnica, Zrinski trg 6, Koprivnica (na 1. katu – u Čitaonici tiska) u petak, 5. prosinca 2014. od 10:00 do 14:00 sati.

Voditeljice radionice su Kristina Čunović, viša knjižničarka iz Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” Karlovac i Danijela Petrić,  knjižničarka iz Knjižnice i čitaonice “Fran Galović” Koprivnica

Za sudjelovanje u ovoj radionici obavezne su pisane prijave koje se primaju zaključno do srijede, 3.12.2014.  na e-mail adresu lj.vugrinec@gmail.com. U prijavi je potrebno navesti prezime i ime, zvanje, radno mjesto, ustanovu zaposlenja i kontakt podatke – e-mail adresu i broj tel./mob.

Osnovni cilj radionice: Stjecanje spoznaja i vještina u radu s djecom rane dobi i njihovim roditeljima u knjižnici, od razvijanja knjižničnih zbirki do ostvarivanja programa i usluga za njih.

Sadržaj

– Posebnosti populacije beba i djece rane dobi i njihovih roditelja, razvoj rane pismenosti, obitelj kao korisnik dječje knjižnice i knjižnica koja pruža podršku u razvoju rane pismenosti. 

– Knjižnične usluge za bebe i djecu rane dobi – istraživanja, iskustva, smjernice.  

– Potrebe djece rane dobi i obitelji u cjelini te njihov utjecaj na knjižnične usluge, građu, organizaciju rada, posebne programe i promotivne aktivnosti. 

– Knjižnično osoblje, prostor, zbirke za roditelje, zbirke slikovnica, zbirke didaktičkih igračaka. Mogući oblici suradnje i partnerstva u organizacijama u lokalnoj zajednici (rodilište, patronažna služba i dr.). 

– Pedijatri, više sestre, odgajatelji i drugi stručnjaci koji rade s djecom kao volonteri u programu za bebe i njihove roditelje. 

– Programi i usluge za bebe i njihove roditelje u hrvatskim knjižnicama i primjeri dobre prakse; ideje primjenjive u različitim uvjetima. 

Namijenjeno: knjižničarima u narodnim knjižnicama, posebno onima koji rade u dječjim odjelima, ali i svim knjižničarima koji rade s djecom i njihovim obiteljima; ravnateljima narodnih knjižnica; suradnicima i partnerima knjižnica u pružanju usluga usmjerenih poticanju rane i obiteljske pismenosti.

Ishodi učenja: 

Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da će usvojiti temeljna znanja o ranoj pismenosti i knjižničnim uslugama za bebe i djecu rane dobi i njihove roditelje potrebna za razumijevanje i učinkovitu primjenu u knjižnicama.

Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da će uspjeti: 

• osmisliti ili nadopuniti postojeće knjižnične usluge za bebe, djecu rane dobi i njihove roditelje; 

• odabrati aktivnosti i programe koji će omogućiti zajedničko druženje beba i roditelja te intelektualni, govorni, emocionalni i estetski razvoj djeteta; 

• izgraditi knjižnične zbirke za roditelje, zbirke slikovnica, zbirke didaktičkih igračaka; 

• prepoznati kvalitetu ilustracije, jezika i opreme, te primjerenost i zanimljivost sadržaja slikovnice za bebe i djecu rane dobi.

Kotizacija: radionica je bez kotizacije za polaznike (troškove predavača i organizacije podmiruje organizator, Knjižnica i čitaonice “Fran Galović” Koprivnica).

<

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice