Osvrt na tribinu

28. veljače 2013.

KOPRIVNIČKA AGORA 21

Nove knjižnice u Koprivnici: ususret knjižničnom ogranku i sveučilišnoj knjižnici u kompleksu Kampus

U srijedu, 27.2.2013. u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica održana je prva ovogodišnja tribina u ciklusu tribina Koprivnička agora 21: kultura i obrazovanje u Koprivnici u kontekstu EU. Povod ovoj tribini bilo je skorašnje raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije za knjižnice (knjižnični ogranak Knjižnice „Fran Galović“ i sveučilišne knjižnice koju u Koprivnici tek treba osnovati) koje će dijeliti zajednički objekt u kompleksu Kampus. Neposredni povod tribine bila je i zabrinutost mnogih članova Knjižnice „Fran Galović“ zbog navodnog selenja knjižnice iz središta grada na periferiju. Spomenimo da se samo u 2012. učlanilo skoro 9000 stanovnika Koprivnice i šireg područja koje joj gravitira.

Predstavnici Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, ravnateljica Dijana Sabolović-Krajina, Ljiljana Vugrinec i Kristian Ujlaki, izložili su viziju i uloge novih knjižnica u razvoju Koprivnice, predstavili ideje vezane uz dislociranje manjeg dijela fonda i usluga Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ u knjižnični ogranak te predstavili primjere knjižnica u svijetu u kojima dva različita tipa knjižnica (sveučilišna knjižnica i narodna knjižnica) koegzistiraju u istom objektu.
Istaknuto je da otvaranje knjižničnog ogranka ne predstavlja trajno rješenje prostornih problema Knjižnice, nego joj omogućuje djelomično rješavanje gorućeg problema sa smještajem građe i pružanjem usluga građanima za koje u matičnoj knjižnici nema dovoljno prostora. Knjižnica se na taj način nastoji približiti novim skupinama korisnika kao što su studenti i djeca iz dječjeg vrtića smještenog u Kampusu te stanovnicima okolnog područja – bližeg (Čarda, Peteranska ulica), ali i daljnjeg (Peteranec, Drnje, Prekodravlje). U bližoj ili daljnjoj budućnosti u planu Knjižnice je i otvaranje knjižničnih ogranka u Starigradu i Vinici, budući da ove „knjižnice u malom“ uz kulturno-obrazovnu funkciju imaju i društvenu i komunikacijsku ulogu kao mjesta okupljanja djece, mladih i odraslih ovih perifernih, naseljenijih dijelova grada Koprivnice.
Posjetitelji su imali priliku iznijeti svoje stavove i ideje vezane uz osnivanje knjižničnog ogranka i nove sveučilišne knjižnice. Više je prisutnih istaknulo važnost sinergije znanja i iskustva u poslovanju koje ima Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ i buduće sveučilišne knjižnice kao „srca“ Kampusa. No, moglo se primijetiti da građani još uvijek Kampus percipiraju kao „vojarnu“ i kao prostor koji im je nedostupan te da će biti potrebno uložiti mnogo truda da taj prostor počnu doživljavati kao prostor koji im pripada i koji ima velik potencijal za smještaj različitih društvenih, obrazovnih, kulturnih i drugih funkcija namijenjenih svima. U tom se smislu javlja mišljenje da građani neće odlaziti u knjižnični ogranak u Kampusu. Kako je spomenut i problem nedostatka javnog gradskog prijevoza koji određenim građanima predstavlja problem pri dolasku do tog prostora, naglašeno je da Koprivnica vrlo skoro planira uvesti javni gradski prijevoz i do kompleksa Kampus. Od ponude koja će biti korisna i zanimljiva građanima ovisi koliko će građani posjećivati kompleks Kampus, a knjižničari će učiniti maksimalno u svojem djelokrugu djelovanja.
S obzirom na to da su neki građani izrazili zabrinutost zbog premještanja Knjižnice iz središta grada, posebno je naglašeno da će Knjižnica i dalje poslovati u starom prostoru te da i dalje postoji potreba za novom knjižničnom zgradom.
Osobito živa rasprava razvila se o mogućoj lokaciji buduće nove gradske knjižnice, a među već do sada ponuđenim idejama (širenje knjižnice prema Svilarskoj ulici, ili izgradnja potpuno nove zgrade na parceli bivše Druge osnovne škole, ili na nekoj drugoj slobodnoj parceli u središtu grada) pojavila se i jedna nova zanimljiva ideja: izgradnja višenamjenske multimedijalne građevine na prostoru Zrinskog i Jel

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice