Osvrt na 3. okrugli stol

28. ožujka 2012.

“Iskustva u radu s romskom djecom u dječjim vrtićima, školama i knjižnicama na koprivničkom području – Tema: Romski pomoćnici u nastavi”

U utorak, 27.3.2012. Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica bila je domaćin trećem okruglom stolu „Iskustva u radu s romskom djecom u dječjim vrtićima, školama i knjižnicama na koprivničkom području“. Središnja tema ove godine bila je „Romski pomoćnici u nastavi“.

Cilj je bio osvijesti položaj socijalno marginalizirane skupine Roma – posebno romske djece koja se uključuje u redovan obrazovni sustav. Sistem integracije romske djece je izuzetno osjetljiva tema kako za samu djecu tako i za odgajatelje, učitelje i nastavnike koji se s njima bave. Djeca koja žive u teškim materijalnim i socijalnim prilikama već u startu nisu u istom položaju kao ostala djeca u razredu te su izložena predrasudama, stereotipima i stigmi. Nepoznavanje hrvatskog jezika najveća je prepreka koja onemogućava romskoj djeci kvalitetno svladavanje gradiva i izvršavanje obveza koje se od njih očekuju, a potom nedostatak navika, spoznaja i iskustva koja ni svako dijete trebalo imati prije dolaska u školu.
Za rješavanje takvih i sličnih problema prepoznata je uloga romskih pomoćnika u odgojno-obrazovnom procesu. Na okruglom stolu čuli smo njihova pozitivna iskustva u radu s djecom, ali i iznimno zadovoljne nastavnike kojima su romski pomoćnici olakšali izvođenje nastave. Djeca kojima su romski pomoćnici pomagali pokazala su veći interes za rad i napredovanje u svladavanju gradiva jer su imala nekog tko je mogao njima i njihovim potrebama posvetiti punu pozornost. Svoje zadovoljstvo tim radom izrazili su i romski pomoćnici koji su aktivno sudjelovali u održavanju okruglog stola.
Zaključeno je da na koprivničkom području postoje brojne, sjajne inicijative stručnjaka, udruga i ustanova u radu s depriviranom romskom djecom, dok potpora lokalne uprave i samouprave varira ovisno od područja. Međutim, vrlo česte prepreke u realizaciji predstavljaju nedorečeni zakoni, državna administracija i birokracija. Jedinicama lokalne uprave i samouprave, kao i nadležnim ministarstvima i uredima poslat će se zahtjev da zajedno pronađu način da se stvore uvjeti i osiguraju sredstva za zapošljavanje romskih pomoćnika, čime će se doprinijeti bržem rješavanju društvenog uključivanju Roma u lokalnu zajednicu i društvo u skladu s Vladinim akcijskim planom „Desetljeće za uključivanje Roma 2005.-2010.“ Zaključeno je da romskim udrugama gradski i županijski uredi i službe trebaju sustavno i organizirano pomagati u pisanju projekata i apliciranju na natječaje, kako bi došli do financijskih sredstava za rješavanje problema Roma. Posebice je to bitno za uključivanje romske djece već prije polaska u školu u organizirane i njima prilagođene programe odgoja i obrazovanja. Suradnja s roditeljima i njihova edukacija također je istaknuta kao prioritet.
Stručni skup odvijao se kroz tri tematske cjeline: Obrazovanje romskih pomoćnika i iskustva u radu, Iskustva učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja i Ostale teme. Izlaganja su održali: mr.sc. Ksenija Krušelj, voditeljica obrazovnih programa i Edita Šestak, vanjska suradnica iz Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica („Osvrt na školovanje prve generacije romskih pomoćnika/pomoćnica u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica“), Katarina Birta iz Područnog centra za socijalnu skrb Đurđevac („ Projekt EU – aktivnost-osposobljavanje romskih pomoćnika na području Grada Đurđevca“), Mladen Bogdanić, romski pomagač u OŠ „Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski – PŠ Plavšinac („ Poslovi romskog pomagača i uključenost u nastavu u Područnoj školi Plavšinac“), Zoki Horvat, romski pomoćnik i tajnik Udruge “Korak po korak”(„ Iskustva romskog pomoćnika“), Snježana Janjić i Ljiljana Pavleković, učiteljice razredne nastave u OŠ „Braća Radić“ Koprivnica („ Romski pomoćnici na praksi – naša iskustva“), Ivan Pikivača, ravnatelj Osnovne škole „Fran Koncelak“ Drnje („ Prva iskustva s romskim pomoćnikom u nastavi –

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice