Osvrt i zaključci s okruglog stola

25. studenoga 2015.

„Kakva knjižnica treba Koprivnici – novi trendovi u knjižničarstvu“

U okviru višegodišnjeg traženja rješenja za problem preskučenog, energetski neučinkovitog i mnogim građanima arhitektonski nepristupačnog prostora knjižnice u postojećoj zgradi, povodom 70. obljetnice utemeljenja gradske knjižnice u Koprivnici održan je okrugli stol „Kakva knjižnica treba Koprivnici – novi trendovi u knjižničarstvu“ (Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica 10.11.2015.). Ovaj okrugli stol bio je nastavak višegodišnjeg promišljanja budućnosti gradske knjižnice u Koprivnici kao zajedničkog projekta građana, knjižničara i gradske uprave. Na njemu su sudjelovali građani, predstavnici gradske i županijske uprave i samouprave, predstavnici udruga te predstavnici medija. Mišel Jakšić, koprivnički dogradonačelnik, i Ivan Pal, zamjenik koprivničko-križevačkog župana tom su prilikom čestitali knjižnici na dosadašnjem izvrsnom radu. Gospodin Pal istaknuo je kako se u ovoj instituciji nalazi i matična županijska služba tako da gradska Knjižnica u županijskoj upravi ima podršku i partnera, a nedavno je održan radni sastanak kako bi se, između ostaloga, pronašli modeli financiranja za izgradnju nove knjižnične zgrade. Uz angažman Županije svako treba istaknuti i nedavnu odluku gradonačelnice Grada Koprivnice, Osnivača Knjižnice, o imenovanju povjerenstva za odabir lokacije za novu zgradu gradske knjižnice, kako bi se moglo pristupiti izradi projektne dokumentacije. 

Na okruglom stolu održana su tri izlaganja.

Kakva knjižnica treba Koprivnici – što kažu građani?
Mr. sc. Dijana Sabolović-Krajina, ravnateljica Knjižnice, prezentirala je rezultate sociološkog istraživanja o stavovima Koprivničanaca o sadašnjim i budućim ulogama i zadacima Knjižnice „Fran Galović“ u životu i razvoju grada. Istraživanje je provedeno ljetos u okviru njezine doktorske disertacije „Narodna knjižnica kao središte lokalne zajednice u suvremenom društvu“(PP prezentacija dostupna na: ).   
Kakva knjižnica treba Koprivnici – što kažu knjižničari?
Ljiljana Vugrinec, voditeljica županijske matične službe, iznijela je i obrazložila prijedlog knjižničara Knjižnice „Fran Galović“ o mogućoj lokaciji nove knjižnične zgrade na prostoru uz župnu crkvu Sv. Nikole (ugao ulice Đ. Estera i Školske ulica), a što je potkrijepila zakonskim i podzakonskim odredbama (PP prezentacija dostupna na:    ).  Treba istaknuti da je ovaj prijedlog poduprlo i Upravno vijeće Knjižnice te je upućen Gradskoj upravi prošle godine. 

Kako bi nova zgrada knjižnice trebala izgledati?
Treće izlaganje održao je Marko Sedlanić, mladi magistar inženjer građevinarstva, koji je uz pomoć računalne tehnologije vizualizirao tlocrt i mogući izgled nove zgrade knjižnice na lokaciji uz župnu crkvu Sv. Nikole (ugao ulice Đ. Estera i Školske ulica) (PP prezentacija dostupna na: ).

Zaključci okruglog stola vezani uz lokaciju nove zgrade knjižnice
Rezultati sociološkog istraživanja pokazuju da većina građana Koprivnice želi da buduća knjižnica ostane u središtu grada. Lokacija uz Župnu crkvu svetoga Nikole, na prostoru uz ulicu Đ. Estera i Školsku ulicu je odlična jer ima dobru prometnu povezanost, nalazi se u središtu grada, orijentirana je prema parku, odnosno tihoj zoni i pruža se mogućnost izgradnje parkirališta, a sve su to zahtjevi koje bi knjižnica u budućnosti trebala zadovoljiti. Nedostaci postojeće knjižnične zgrade su prije svega nemogućnost ugradnje dizala za osobe s invaliditetom i drugim teškoćama u kretanju, preuski prostori između polica s knjigama i prometna nepristupačnost. Problem

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice