Noć knjige / Online predavanje “Utjecaj digitalnih tehnologija na dječji mozak – alarm za uzbunu”

16. travnja 2021.
Utjecaj digitalnih tehnologija na dječji mozak
Utjecaj digitalnih tehnologija na dječji mozak

Učestala i nekontrolirana upotreba mobilnih uređaja i digitalnog sadržaja, može rezultirati veoma negativnim učinkom na kognitivne sposobnosti djeteta, učenje, razmišljanje, koncentraciju, emocionalni razvoj. Velike je izazove donijelo i vrijeme pandemije kad su djeca online nastavom primorana biti uz ekrane, a u nekoliko faza ograničena im je i mogućnost kretanja i druženja. O tome što zapravo čine ekrani djetetovu mozgu i kako postići balans između korištenja mobilnih uređaja koji su postali dio naše svakodnevice i vremena bez ekrana, pojasnit će vam dr.med.Igor Salopek, voditelj Integrativnog centra mentalnog zdravlja u Karlovcu tijekom online predavanja „Utjecaj digitalnih tehnologija na dječji mozak-alarm za uzbunu“. Predavanje će se održati putem Zoom platforme u četvrtak, 22.4.2021. u 18.30 sati u okviru Dana medijske pismenosti. Prijave se primaju putem online obrasca do 21.4.2021.

Igor Salopek rođen je 1986. godine u Karlovcu gdje pohađa osnovnu školu, a kasnije i opći smjer Gimnazije Karlovac. Zatim upisuje Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje 2015. postaje doktorom medicine. Za vrijeme studija, aktivno se bavi znanstveno-istraživačkim radom iz područja psihijatrije, bioetike i povijesti medicine, a za svoj doprinos studentskom aktivizmu 2011. godine biva nagrađen Rektorovom nagradom. 2011. utemeljuje NeuRi – Studentski kongres neuroznanosti s međunarodnim sudjelovanjem, a 2014. osniva i postaje voditeljem Centra za destigmatizaciju i prevenciju duševnih smetnji. Od 2017. specijalizant je psihijatrije Opće bolnice Karlovac, a od 2020. doktorand na Poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularne bioznanosti Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Naslovni je asistent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, predavač stručnih medicinskih predmeta u karlovačkim srednjim školama te suradnik Hrvatskog crvenog križa. 2017. u Karlovcu osniva Integrativni centar mentalnog zdravlja, čiji je i danas voditelj, a što predstavlja platformu za šire javnozdravstveno djelovanje organizirajući niz preventivnih i psihoedukativnih predavanja, skupova, inicijativa i projekata s ciljem razvoja modela psihijatrije u zajednici, destigmatizacije i oporavka osoba sa psihičkim smetnjama.

Igor Salopek

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice