OKRUGLI STOL «ISKUSTVA U RADU S ROMSKOM DJECOM U ŠKOLAMA I KNJIŽNICAMA NA KOPRIVNIČKOM PODRUČJU»

13. travnja 2010.

Ovogodišnji 8. travnja, Svjetski dan Roma, Knjižnica i čitaonica «Fran Galović» Koprivnica obilježila je na poseban način. Iako od 2003. godine povodom ovog dana u svojem prostoru organizira kreativne radionice za romsku i neromsku djecu s ciljem poticanja međukulturalnog razumijevanja, ove godine prvi puta je organizirala stručni skup pod nazivom «Iskustva u radu s romskom djecom u školama i knjižnicama na koprivničkom području» (6. travnja 2010.), potaknuta spoznajom da učitelji i knjižničari do sada nisu imali forum na kojemu bi na sustavan i planski način razmijenili mišljenja o specifičnostima, problemima i uspjesima svoje svakodnevne prakse. Osnovni cilj ovog stručnog skupa bio je poboljšati životne šanse romskoj djeci koja žive u siromaštvu i teškim uvjetima kroz formalne i neformalne oblike obrazovanja.

Okrugli stol se sastojao od dva dijela – uvodnih izlaganja s primjerima konkretne školske i knjižnične prakse te rasprave, koja je rezultirala konkretnim, konstruktivnim zaključcima. Stručnom skupu prisustvovalo je tridesetak sudionika. Uz učitelje i knjižničare, okupili su se predstavnici udruga Roma (Udruga «Korak po korak» iz Molvi i Udruga hrvatskih Roma katolika Bajaša Đurđevac), Udruge osoba s invaliditetom «Bolje sutra» Koprivnica, Centara za socijalnu skrb iz Koprivnice i Đurđevca, predstavnici osnovnih škola (OŠ «Braća Radić» Koprivnica, OŠ «Antun Nemčić Gostovinski Koprivnica – PŠ Reka, OŠ „Blaž Mađer“ Novigrad Podravski, OŠ «Franjo Koncelak» Drnje, OŠ Legrad, OŠ «Grgur Karlovčan» Đurđevac), predstavnici Centara za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju iz Koprivnice i Križevaca, predstavnici Ureda za društvene djelatnosti Grada Koprivnice i Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Koprivničko-križevačke županije, kao i Obiteljskog centra Koprivničko-križevačke županije.

Višnja Šestak, učiteljica govorila je o svojem radu u Područnoj školi Plavšinac (OŠ „Blaž Mađer“ Novigrad Podravski), Vesna Auer-Gregor, psihologinja o integraciji romske djece u školu, Tamara Marcinjaš, učiteljica o iskustvu Osnovne škole Legrad te Danijela Petrić, knjižničarka o programima Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica u radu s romskom djecom. Posebne gošće bile su Katarina Birta, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Đurđevac i Nada Kožar, učiteljica u OŠ «Grgur Karlovčan» Đurđevac, koje su iznijele zajednička pozitivna iskustva u radu malih kreativnih socijalizacijskih skupina s romskom djecom – polaznicima OŠ «Grgur Karlovčan» Đurđevac.

U izlaganjima su iznesena različita iskustva, pristupi i modeli u radu s romskom djecom. Područna škola Plavšinac ima 22 učenika, a romski jezik je materinji za njih 18. Prvi problem koji trebaju savladati je učenje hrvatskog jezika, kao i stjecanje potrebnih znanja i odgojno-obrazovnih vještina. Nedostatak predškolskih poticaja za lakše usvajanje znanja i vještina čitanja, pisanja, računanja i jezičnog izražavanja u obitelji je evidentan. Prisutno je i nepolaženje predškolskih ustanova, što otežava adaptaciju i socijalizaciju djece. Teški uvjeti života romskih obitelji su pravilo. Budući da nema koordiniranog i sustavnog, planskog pristupa ovim problemima na državnoj razini, pa niti na razini Koprivničko-križevačke županije, škole koje pohađaju romska djeca snalaze se kako umiju. Učiteljica Šestak je izgradila mrežu suradnika unutar matične škole (ravnateljica, stručni suradnici u nastavi) i izvan škole: Obiteljski centar Koprivničko-križevačke županije, Centar za socijalnu skrb iz Koprivnice, Policijska uprava Koprivničko-križevačke županije, romske udruge, općina N. Podravski (trebala bi više surađivati na izgradnji infrastrukture, javnim radovima i dr.), Knjižnicom «Fran Galović» Koprivnica, roditeljima učenika, Agencijom za odgoj i obrazovanje, prosvjetnim djelatnicima koji također imaju teškoća u pronalaženju najboljih rješenja u radu s romskom djecom Sama je osmislila niz aktivnosti za motiviranje djece na učenje i uključivanje u nastavu. Usprkos mnogim

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice