Održano predavanje o prirodnom graditeljstvu

14. lipnja 2019.

U Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ održano je zanimljivo predavanje o prirodnoj gradnji. Načela, materijale i tehnologiju ovog tipa graditeljstva koja podrazumijeva korištenje lokalnih, prirodnih i recikliranih materijala čija proizvodnja ima nizak ekološki otisak i ne zahtijeva visoki udio industrijske obrade, predstavio je Kristijan Perlić iz ZMAG-a (Zelena mreža aktivističkih udruga) koji je voditelj izgradnje na recikliranom imanju Vukomerić. Uz stručan opis i mnoštvo fotografija detaljno je predstavio faze gradnje objekata koji su izgrađeni u sklopu prve Akademije prirodnog graditeljstva koji je organizirala udruga ZMAG i koja je održana u Staroj Drenčini kod Siska. Posjetitelji predavanja pokazali su veliki interes i postavili mnogo pitanja predavaču koja su se ticala mogućnosti apliciranja na EU fondove, pravnih pitanja i propisa kod prirodnog graditeljstva, primjene i spajanja takve gradnje i ruralnog, seoskog turizma…. Predavač je odgovarao i savjetovao zainteresirane i oko vrlo konkretnih, tehničkih upita – kako napraviti zemljani pod, kako izraditi glinenu žbuku, napraviti spojeve na drvenoj konstrukciji, kako odabrati i pripremiti slamu i ostale materijale… Predavanje je pokazalo da postoji interes za ovaj način gradnje stambenih, pomoćnih ili objekata za korištenje u turističke svrhe, a pokazalo se i da se razvija svijest o potrebi i prednostima ove gradnje te da se razvija sustav edukacije.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice