Održana edukacija o nacionalnom Sustavu online knjižnične statistike

17. prosinca 2018.

U petak, 14. prosinca 2018. za knjižničare iz  narodnih i školskih knjižnica u Koprivničko-križevačkoj županiji održana je edukativna radionica na temu korištenja i unosa podataka u nacionalni Sustav online statistike o poslovanju svih vrsta knjižnica u RH.

Edukaciji su se odazvali knjižničari iz 28 školskih knjižnica (od toga, 21 osnovnoškolske i 7 srednjoškolskih) te iz svih 5 narodnih knjižnica u Županiji.

Voditeljica edukacije bila je savjetnica za narodne knjižnice, Dunja Marija Gabriel  iz Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Na edukaciji je prezentirano do sada učinjeno na razvoju nacionalnog Sustava online statistike te data kratka analiza stanja knjižnica  u Koprivničko-križevačkoj županiji, temeljem ispunjenih podataka u online Sustavu. Također su raspravljene  poteškoće i/ili nejasnoće koje su se javljale kod unosa podataka u aplikaciju i date upute knjižničarima za dalji rad u Sustavu.

Izgradnju Sustava jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju svih vrsta knjižnica  u RH  ili Sustav online statistike inicirala je još 2012. godine Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Izgradnja sustava otpočela je 2013. i provodila se kroz nekoliko projektnih faza.

Sustav se temelji na međunarodnim normama ISO standarda koji se odnose na knjižnice, a osmišljen je kao model otvorenog, javno dostupnog sustava prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica kroz okvir statističkoga upitnika koji je zajednički za sve vrste knjižnica, uz pretpostavku da svaka pojedina vrsta knjižnice može nadopuniti upitnik ovisno o svojim posebnostima (zbirkama, korisnicima i dr.).

Svrha cijelog projekta bila je omogućiti  online prikupljanje podataka koji su pouzdani, relevantni te javno dostupni, a uz to omogućuju i izračunavanje međunarodno usporedivih pokazatelja uspješnosti svake pojedine knjižnice kao i hrvatskog knjižničnog sustava u cjelini.   U okviru projekta izrađena je baza od oko 1900 knjižnica s njihovim osnovnim podacima (adrese, odgovorne osobe i dr.) te potreban ID za svaku knjižnicu koja je uključena u sustav. Upute za korištenje sustava integrirane su u sam sustav, a izrađen je i javno dostupan portal sustava (http://hk.nsk.hr).

Tijekom 2017. godine provedeno je prvo testiranje sustava, probnim unosom podataka za 2016. godinu. Tijekom 2018. godine Sustav je ušao u produkcijsku fazu, što znači da su moduli za sada dovršeni i spremni za korištenje. U međuvremenu, odvijalo se više ciklusa edukacija svih uključenih u sustav na različitim razinama – od Nacionalne i sveučilišne knjižnice, preko matičnih knjižnica, pa sve do  knjižničara u narodnim, školskim, visokoškolskim i specijalnim knjižnicama širom Hrvatske.

Očekuje se da će sustav u punom opsegu zaživjeti u 2019. godini, unošenjem podataka koji se odnose na 2018. godinu.  U tu svrhu, u ovom trenutku – krajem 2018.  – intenzivno se provode završna usklađivanja samog sustava  i pripadajućih uputa te se odvijaju dodatne edukacije svih uključenih u prikupljanje, unos  i obradu podataka.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice