Novi projekt Gimnazije „Fran Galović“ “Medijska gradionica GFG-a”

15. listopada 2018.

Medijska gradionica GFG-a projekt je Gimnazije „Fran Galović“ koji se uz sufinanciranje Agencije za elektroničke medije i „Podravke d. d.“ provodi od rujna 2018. do lipnja 2019. godine. Cilj je projekta razvijanje medijske pismenosti koprivničkih gimnazijalaca, ali i učenika ostalih koprivničkih srednjih škola te zainteresiranih građana.

Medijska pismenost jedna je od vještina neophodnih za opstanak u suvremenom, medijaliziranom svijetu. Svjesni su toga i koprivnički gimnazijalci, što potvrđuje anketa provedena u lipnju 2017. godine. Medijska gradionica GFG-a projekt je Gimnazije „Fran Galović“ koji je na natječaju Agencije za elektroničke medije za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti dobio skromnih ali poticajnih 10 tisuća kuna. Budući da je dobiven samo dio planiranih sredstava, potporu projektu s dodatnih 10 tisuća pružila je i „Podravka d. d.“. Dodijeljena sredstva iskoristit će se za uključivanje svih zainteresiranih učenika i nastavnika Gimnazije, pa i šire javnosti, posebno ostalih koprivničkih srednjoškolaca, u svojevrsnu medijsku gradionicu za razvijanje kritičkih, tehničkih i praktičnih kompetencija koje čine medijsku pismenost. 

Aktivnosti povezane s medijskom pismenošću odvijat će se cijelu ovu nastavnu godinu, i to u nekoliko etapa. U rujnu se odvijaju pripreme za provedbu cijelog projekta i provodi ulazno istraživanje koje treba pokazati koliko gimnazijalci poznaju problematiku medijske pismenosti i koje ih teme posebno zanimaju. Od listopada do veljače u ciklusu tribina Abeceda medijske pismenosti Gimnazija „Fran Galović“ ugostit će cijenjene hrvatske teoretičare medija, među kojima su, primjerice, dr. sc. Igor Kanižaj i dr. sc. Danijel Labaš iz Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu te dr. sc. Lidija Dujić sa Sveučilišta Sjever. 

Nakon ovladavanja teorijskim osnovama učenici će u ožujku i travnju u nizu radionica stjecati praktična znanja i vještine – od analize medijskih poruka do upoznavanja procesa nastanka radijskog, televizijskog i filmskog uratka. Voditelji radionica medijski su pedagozi i teoretičari dr. sc. Irena Miličić, dr. sc. Ana Đorđić, profesorica Valentina Šinjori i volonteri Djece medija. 

U svibnju će se održati dva okrugla stola na kojima će koprivnički novinari raspravljati o aktualnim temama poput etičnosti u medijskoj industriji. 

Bitna je sastavnica projekta – kao i medijske pismenosti – stvaranje medijskih sadržaja. Svoje pojedinačne ili timske medijske uratke učenici će stvarati u svibnju. Završnica Medijske gradionice GFG-a bit će Medijski dan u lipnju na kojem će se učenička ostvarenja i projekt u cijelosti predstaviti cijeloj školi i lokalnoj zajednici. 

Valja istaknuti kako je projekt zasnovan na načelu interaktivnosti. Učenici biraju teme koje ih najviše zanimaju, nakon svake tribine ili radionice propitivat će se njihovi stavovi, dojmovi i zadovoljstvo sadržajem koji su pratili ili u kojem su sudjelovali. U online kvizovima učenici će moći na zabavan način i metodom samoprovjere utvrđivati znanja. O svim projektnim aktivnostima tijekom ove nastavne godine učenici će izvještavati u FRANzineu, gimnazijskom mrežnom magazinu.

Pozivamo sugrađane neka (iz)grade medijsku mudrost u medijskoj gradionici GFG-a!

 Nina Tadić, prof.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice