Nove knjižnice u Koprivnici: ususret knjižničnom ogranku i sveučilišnoj knjižnici u kompleksu Kampus

25. veljače 2013.

oprivnička Agora 21

Pozivamo Vas na tribinu koja će se održati u srijedu, 27.2.2013. u 10.00 sati, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica (Čitaonica tiska na 1. katu).

Sudjeluju: predstavnici Grada Koprivnice, Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica i Medijskog sveučilišta

Glavne teme izlaganja:
Vizija i uloge novih knjižnica u razvoju Koprivnice;
Knjižnični ogranak – dislociranje manjeg dijela fonda i usluga Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ u kompleks Kampus (Gradu i nadalje treba nova gradska knjižnica);
Sveučilišna knjižnica – uska povezanost s razvojem Sveučilišta u kompleksu Kampus;
Zašto su Koprivnici potrebne dvije nove knjižnice i kako mogu dva tipa knjižnice koegzistirati u istoj zgradi?

KOPRIVNIČKA AGORA 21 – Kultura i obrazovanje u Koprivnici u kontekstu EU : Ciklus okruglih stolova, predavanja i tribina INICIJATIVA je ravnatelja koprivničkih institucija u kulturi – Knjižnice, Muzeja i Pučkog otvorenog učilišta.

CILJEVI: potaknuti javnu raspravu o potencijalima koprivničke kulture, institucija u kulturi i stručnjaka u razvoju Grada u promijenjenom društvenom okruženju 21. stoljeća; jačati i razvijati partnerstvo ustanova u kulturi i svih zainteresiranih pojedinaca i institucija, lokalne uprave i samouprave; pravodobno i kvalitetno pripremati se za apliciranje na natječaje za EU fondove.

CILJANA PUBLIKA: svi zainteresirani građani, stručnjaci, predstavnici udruga, turističkih zajednica, javne uprave i samouprave, službi, ureda i agencija za fondove EU, medija i drugi.

POKROVITELJSTVO: Grad Koprivnica
Vaše prijedloge možete slati na kcagora21@gmail.com

Očekujemo Vaš dolazak i uključivanje u raspravu!

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice