Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

8. rujna 2015.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Knjižnice od 04.09.2015. godine te članka 25. Statuta Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica od 17.06.2003. i 02.06.2011. godine raspisuje se

NATJEČAJ NA RADNO MJESTO ZA DIPLOMIRANOG KNJIŽNIČARA (STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA)

Uvjeti:

– visoka stručna sprema (VSS)

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

– završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a temeljem članka 14.stavka 3. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja.

Više detalja u dokumentu u nastavku.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice