Natječaj za popunu radnog mjesta: Dipl. knjižničar- informator u Dječjem odjelu OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

29. studenoga 2017.

Knjižnica i čitaonica “Fran Galović”

Koprivnica

Povjerenstvo za odabir kandidata

Urbroj: 816/17

Koprivnica, 29.11.2017.

Natječaj za popunu radnog mjesta: Dipl. knjižničar- informator u Dječjem odjelu

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 29.11.2017. godine, objavljen je natječaj za

popunu radnog mjesta: Dipl. knjižničar- informator u Dječjem odjelu na određeno vrijeme

(zamjena za rodiljni dopust) u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica, 1 izvršitelj, te se

daju upute kako slijedi:

Prijave na natječaj podnose se zaključno s 6.12.2017. godine.

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti i uputama, a imaju rodno značenje koriste se

neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Opis poslova radnog mjesta – Dipl. knjižničar- informator u Dječjem odjelu u Knjižnici i

čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica

Diplomirani knjižničar posuđuje i razdužuje građu, obnavlja članstvo, daje korisnicima

informacije o Knjižnici, o fondu, programima Knjižnice, rješava korisničke informacijske

zahtjeve, preporučuje knjige korisnicima za čitanje, sudjeluje u raznim oblicima rada s

korisnicima, sudjeluje u izradi informativnih biltena, izložbi, kulturno-animacijskih programa,

vodi razne statistike o fondu, korisnicima, korištenju građe, predlaže naslove knjižnične

građe za nabavu, katalogizira knjižničnu građu, uređuje kataloge i druge evidencije, sudjeluje

u nabavi građe i njenom uključivanju u knjižnični fond, provjerava dotok naručene građe i

reklamira neispravne narudžbe. Brine o sigurnosti i arhiviranju baza podataka knjižnične

građe i korisnika, vodi evidenciju o stanju računalne opreme u Knjižnici.

Priprema potrebne dokumente i tekstove u standardnim računalnim programima, sudjeluje u

poslovima revizije i otpisa knjižnične građe. Ažurira sve vrste kataloga. Usklađuje nabavnu

politiku, organizira knjižnični fond i zbirke, pročišćava i izlučuje knjižničnu građu, sakuplja i

analizira zahtjeve korisnika u vezi s nabavom knjižnične građe, procjenjuje fond.

Kataložno-bibliografski obrađuje zahtjevnije dokumente, priprema dokumente za računalnu

obradu, sadržajno analizira dokumente za potrebe klasifikacije i predmetne obrade, izrađuje

anotacije i sažetke, sudjeluje pri izradi i doradi programa računalne obrade, izrađuje

tezauruse, deskriptore, uređuje bibliografije i sistematske kataloge, obrađuje građu posebnih

zbirki. Priprema i izrađuje informacijska pomagala (baze podataka, bibliografije, biltene

prinova i sl.).

Obavlja retrospektivna bibliografska pretraživanja i selektivnu diseminaciju informacija,

rješava složene informacijske zahtjeve korisnika, vodi međuknjižničnu posudbu, sastavlja

informativne, signalne i preporučne biltene, organizira posebne zbirke. Pretražuje on-line

baze podataka.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice