“Koprivnički krimić” – kreativni natječaj

12. srpnja 2019.

“Koprivnički krimić” kreativni je natječaj za najbolju kratku kriminalističku priču čija je radnja smještena u grad Koprivnicu, na koprivničke ulice i u koprivničke kvartove, a namijenjen je svima koji se vole kreativno izražavati riječima. Cilj je natječaja potaknuti literarno stvaralaštvo o Koprivnici te po motivima najboljih priča organizirati književne šetnje i doprinijeti novom vidu kulturnog turizma. Kreativni natječaj započet će 15.7.2019. i trajat će do 31.8.2019. Na natječaj se mogu prijaviti autori priča pisanih na hrvatskom standardnom jeziku. Priča, a ni dio priče ne smiju biti prethodno objavljeni. Priča može imati do 10 kartica, a radnja priče mora biti smještena u ambijent grada Koprivnice. Priče treba poslati na adresu Knjižnice i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica do 31.8.2019. s oznakom „Natječaj za koprivnički krimić“. O pobjednicima koje očekuju zanimljive nagrade i javna promocija priče odlučivat će stručni žiri.PRAVILA KREATIVNOG NATJEČAJA

“Koprivnički krimić”


Članak 1.
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica, Hrvatska, OIB: 82278819336 (u daljnjem tekstu “Priređivač”) organizira kreativni natječaj za najbolju kratku kriminalističku priču čija je radnja smještena u grad Koprivnicu, na koprivničke ulice i u koprivničke kvartove.  

Naziv natječaja je: “Koprivnički krimić” (u daljnjem tekstu “Kreativni natječaj”).

Članak 2.

Cilj natječaja je potaknuti literarno stvaralaštvo o Koprivnici te po motivima najboljih priča organizirati književne šetnje i doprinijeti novom vidu kulturnog turizma.

Članak 3.
Kreativni natječaj započet će 15.07.2019. i trajat će do 31.08.2019.

Pravila Kreativnog natječaja bit će objavljena na službenoj web stranici Priređivača: http://www.knjiznica-koprivnica.hr

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. 

Članak 5.

Na natječaj se mogu prijaviti autori priča pisanih na hrvatskom standardnom jeziku. Priča, a ni dio priče ne smiju biti prethodno objavljeni. Priča može imati do 10 kartica (18.000 znakova s prazninama). Radnja priče mora biti smještena u ambijent grada Koprivnice.

Članak 6.

Priče treba poslati na adresu Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica u tri primjerka, napisane na računalu te otisnute na papiru, potpisane šifrom te snimljene na CD (u .doc, .docx i sl. formatu) na kojemu se također nalazi šifra. Šifra i razrješenje šifre trebaju se nalaziti u posebnoj omotnici unutar glavne omotnice, kao i osobni podaci autora: ime, prezime, adresa, broj telefona/mobitela i e-mail adresa.

Članak 7.
Priče se šalju do 31.08.2019. s oznakom „Natječaj za koprivnički krimić“.

Članak 8.

O pričama će odlučivati tročlani stručni žiri. Po završetku kreativnog natječaja stručni žiri odabrat će tri najkreativnije kratke kriminalističke priče o čemu će se sastaviti zapisnik. Odluka žirija je konačna. Priređivač će objaviti dobitnike putem službene web stranice http://www.knjiznica-koprivnica.hr/ najkasnije 20.09.2019.

Članak 9.

Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja natječaja Priređivač će koristiti isključivo u svrhu ovog Kreativnog natječaja te će nakon toga podaci biti trajno obrisani.

Članak 10.

Sudionici natječaja mogu poslati više priča, ali mogu osvojiti samo jednu nagradu. Prijavom na Nagradni natječaj Sud

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice