Koprivnički bibliobus u kampanji „Vidiš li me? Dikhes lji man? Da li m vez?“

8. prosinca 2014.

Povodom 25. obljetnice Konvencije o pravima djeteta Mreža podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska pokrenula je kampanju „Vidiš li me? Dikhes lji man? Da li m vez?“. Cilj je kampanje upozoravanje na položaj romske djece u obrazovanju, kao i na važnost prepoznavanja njihovih potencijala od strane odgajatelja, učitelja, obrazovnih vlasti i drugih državnih institucija te šire zajednice. U provođenje ove kampanje aktivno se uključila Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica koja je već dugo izuzetno angažirana u osmišljavanju i provođenju programa socijalne inkluzije pripadnika romske zajednice, poticanju čitanja i rane pismenosti u romskim obiteljima i stvaranju lokalne mreže podrške romskoj zajednici putem stalnog stručnog usavršavanja. U studenome 2014. godine u programe inkluzije Roma uključena je i Bibliobusna služba Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, čime je i bibliobus postao aktivni sudionik kampanje Mreže REYN-Hrvatska. 

Bibliobus Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica obilazi ukupno 48 stajališta u 33 naselja širom Koprivničko-križevačke županije te u 7 prigradskih naselja, ustanova i tvrtki Grada Koprivnice. Najveći postotak korisnika bibliobusa čine djeca predškolske dobi i učenici osnovne škole, a među njima je mnogo romske djece koja redovito posjećuju bibliobus i koriste usluge pokretne knjižnice. Riječ je prvenstveno o romskoj djeci uključenoj u redovno osnovnoškolsko obrazovanje koja govore hrvatski jezik. 

Kako bi se knjižnična usluga približila što većem broju pripadnika romske zajednice na području Koprivničko-križevačke županije, a ne samo onima uključenim u redovno osnovnoškolsko obrazovanje, te u svrhu poticanja rane pismenosti među romskim obiteljima, povodom Svjetskog dana romskog jezika 05.11. u suradnji s udrugom Roma „Korak po korak“ Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica u studenome 2014. godine organizirala je posjet bibliobusa romskim naseljima Žlebic u Reki i Stiska u Đurđevcu. 

07. studenoga 2014. održan je susret s najmlađim stanovnicima naselja Žlebic i njihovim roditeljima. Zainteresirani stanovnici Žlebica, njih tridesetak, uz vodstvo Petra Lukačića iz Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica i Siniše Lukača iz Bibliobusne službe te koordinaciju Franje Horvata i Zokija Horvata iz udruge Roma „Korak po korak“ obišli su bibliobus, upoznati su s načinom rada pokretne knjižnice, razgledavali su vozilo i knjige, listali slikovice. Bibliobusna posada najmlađe goste počastila je bombonima i darivala ih slikovnicama. 13. studenoga 2014. bibliobus je posjetio romsko naselje Stiska u Đurđevcu. Bibliobus je dočekan s velikim veseljem, a Ljiljana Vugrinec iz Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica i vozač bibliobusa Siniša Lukač proveli su kroz bibliobus i upoznali s radom pokretne knjižnice više od pedeset zainteresiranih stanovnika Stiske. Knjižnica na kotačima i tamo je posebno oduševila najmlađe!

Dostupnost knjige i poticanje najmlađih pripadnika romske zajednice na čitanje, listanje slikovnica i igru u knjižnici koja im je lako dostupna i čije usluge mogu koristiti besplatno značajan je korak naprijed u obrazovanju romske djece. Bibliobusna služba Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica i ubuduće će provoditi programe podrške romskoj zajednici, kako pojedinačno svakom djetetu na terenu koje koristi usluge bibliobusa, tako i organizacijom gostovanja bibliobusa u ostalim romskim naseljima na koprivničkom području, pri čemu im spremno pomaže romska udruga „Korak po korak“.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice