Knjižnici uručena međunarodna nagrada u iznosu od 4000 eura

16. prosinca 2016.

Na 2. konvenciji sudionika projekta INELI-Balkans održanoj od 24. do 28. studenoga 2016. u Sofiji, Bugarska, a organiziranoj od strane Future Library (www.futurelibrary.gr/en/), Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica osvojila je još jednu, treću po redu međunarodnu nagradu. Projekt „Rastemo čitajući!: poticanje rane pismenosti u ruralnim područjima Koprivničko-križevačke županije“ dobitnik je nagrade za inovaciju koju dodjeljuje grčka organizacija Future Library u okviru projekta INELI-Balkans – međunarodne mreže perspektivnih knjižničara-inovatora s područja Balkana. Nagrađeni projekt potpisuje Ana Škvarić, voditeljica koprivničke Bibliobusne službe, a u njegovom osmišljavanju i pisanju imala je punu podršku stručnog tima djelatnika Knjižnice. Namijenjen je polaznicima programa predškole i najstarijih vrtićkih skupina hrvatske i romske nacionalnosti te njihovim odgajateljicama i roditeljima u pet vrtića u mjestima koja obilazi koprivnički bibliobus (Drnje, Peteranec, Sigetec, Đelekovec, Legrad).

INELI-Balkans projekt je organizacije Future Library koju podupire Zaklada Bill & Melinda Gates (http://www.futurelibrary.gr/en/ineli-balkans_en/), a kreiran je s ciljem stvaranja održive mreže knjižnica i knjižničnih suradnika s područja Balkana koja će imati pozitivan utjecaj na razmjenu znanja, razvoj suradnje među ustanovama i pojedincima te naposljetku razvoj novih knjižničnih usluga. Započet je 2014. izradom analize stanja knjižnica i knjižničarstva u 11 zemalja s područja Balkana. Analizu je organizacija Future Library izradila temeljem podataka dobivenih od ambasadora za INELI-Balkans iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Kosova, Albanije, Rumunjske, Bugarske i Grčke, a temeljem zaključaka toga dokumenta identificirane su potrebe i problemi balkanskih knjižnica te osmišljen program dvogodišnje edukacije knjižničara-inovatora. U projekt su krajem 2015. uključena 34 knjižničara-inovatora, čiji je glavni zadatak nakon 1. konvencije održane u grčkom gradu Solunu bio povezati se preko platforme za e-učenje, putem koje su tijekom prve godine zajedničkog rada dobivali i izvršavali radne zadatke, slušali predavanja, čitali stručne članke, komunicirali putem foruma i društvenih mreža, dijelili iskustva, upoznavali se s novim trendovima u knjižničarstvu, zajedno učili. Za svakog knjižničara-inovatora krajnji cilj u 2016. bio je osmišljavanje nove knjižnične usluge, pisanje projektnog plana za novu uslugu korištenjem znanja stečenog putem e-platforme te apliciranje za nagradu za inovaciju (INELI-Bakans Innovation Award) u iznosu od 4000 €. Od 32 pristigla projekta nagrađeno ih je 5, s ciljem da budu implementirani do ljeta 2017. godine. Nagrade su otišle u Rumunjsku, Bugarsku, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo i Hrvatsku!

Ciljevi projekta „Rastemo čitajući!: poticanje rane pismenosti u ruralnim područjima Koprivničko-križevačke županije“ Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica su poticanje čitanja i razvoj informacijske i informatičke pismenosti djece predškolske dobi, podrška vrtićima i školama u usvajanju odgojno-obrazovnih ishoda planiranih Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, promicanje svijesti o važnosti socijalne inkluzije i njegovanja tolerancije, promicanje svijesti roditelja djece preškolskog uzrasta o važnosti poticanja čitanja od najranije dobi te obrazovnim i kreativnim mogućnostima informacijsko-komunikacijske tehnologije. Ciljevi projekta su i podržavanje profesionalnog razvoja i cjeloživotnog učenja djelatnica vrtića uključenih u program, ali i osnaživanje i nadogradnja postojećih kvalitetnih odnosa Bibliobusne službe i odgojno-obrazovnih ustanova u mjestima koja obilazi koprivnički bibliobus. Projekt je namijenjen polaznicima programa predškole i najs

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice