Knjižničari u cijelom svijetu obilježavaju 10. prosinca, Dan ljudskih prava

10. prosinca 2014.

U povodu 10. prosinca, Dana ljudskih prava knjižničari u cijelom svijetu ističu važnost knjižnica u slobodnom pristupu informacijama.  Slobodan pristup informacijama preduvjet je slobode izražavanja, tj. prava pojedinca na traženje, primanje i pružanje obavijesti.  

Slobodan pristup informacijama danas je temeljni preduvjet demokratizacije društva i stvaranja aktivnog građanstva, koje može obaviješteno i meritorno odlučivati o zbivanjima u zajednici u kojoj živi. Knjižnice kao javne ustanove pružaju svim građanima slobodan pristup raznovrsnim informacijama, koje su im potrebne u svakodnevnom životu i radu. Stoga moraju biti odgovarajuće financirane kako bi se oduprijele svim oblicima cenzure, a na knjižničarima je odgovornost za primjereno oblikovanje zbirki i fondova. Posebno treba poštivati privatnost korisnika i povjerljivost informacija.

Hrvatsko knjižničarsko društvo, čiji su aktivni članovi i koprivnički knjižničari,  također se uključuje u obilježavanje Dana ljudskih prava. Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja već tradicionalno tim povodom organizira okrugle stolove. Tema ovogodišnjeg, 14. okruglog stola koji se održava u Zagrebu posvećena je pravima knjižničnih  korisnika i slobodnom pristupu informacijama. Cilj je ukazati na promjene koje digitalna sredina unosi u poslovanje knjižnica kao mjesta javnog pristupa internetu te posebno istaknuti potrebu da se utvrde i zajamče prava korisnika.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice