GOTOVO 500 KORISNIKA SVAKOGA DANA POSJETI KOPRIVNIČKU KNJIŽNICU I BIBLIOBUS!

5. prosinca 2018.

Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica i njen bibliobus  zabilježili su u redovnom radnom tjednu od 19. do 21. studenog 2018. (kroz 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka)  ukupno 2.473  posjeta tjedno,  ili prosječno 495  dnevno.

Rezultat je to redovitog godišnjeg praćenja posjeta knjižnici, temeljem ručnog upisivanja svakog posjetitelja tijekom jednog tjedna. Brojenje se ponavlja dva puta tijekom kalendarske godine, što je prema Međunarodnoj normi za knjižničnu statistiku ISO 2789 propisani način za prikupljanje statističkih podataka o broju posjeta za sve knjižnice koje nemaju mogućnost automatskog brojenja posjeta. Dobiveni prosječni rezultati o broju dnevnih  posjeta množe se ukupnim brojem radnih dana knjižnice u kalendarskog godini i osnova su za izračunavanje statističkih pokazatelja o godišnjem poslovanju knjižnice.

Prema prikupljenim podacima iz bilježenja posjeta u studenom 2018.,  najveći broj tjednih posjeta zabilježen je u Odjelu za odrasle  i iznosi 979 ili 196 dnevno  te  u Dječjem odjelu kojeg je u pet dana posjetilo i koristilo 640  korisnika  ili 128 dnevno.

Stručno-znanstveni odjel od ponedjeljka 19.11. do petka 23.11.2018. zabilježio je  354 posjeta ili 71 dnevno, dok je Čitaonicu dnevnog tiska koristilo u prosjeku 16 čitatelja dnevno (ukupno 82).

Bibliobus koprivničke Knjižnice koji ima 50 stajališta na području 17 općina Koprivničko-križevačke županije te u prigradskim dijelovima grada Koprivnice, u istom tjednu zabilježio je ukupno 418 posjeta ili 84 posjeta dnevno.

Ovim podacima treba dodati i rezultate bilježenja posjećenosti Knjižnice subotom. Tako je u subotu 17. studenog 2018. Knjižnicu posjetilo ukupno 411 korisnika. Od toga broja, 209 posjetitelja koristilo je redovne knjižnične usluge, a 202 su bila posjetitelja knjižničnih događanja. S obzirom da je Knjižnica  subotom otvorena za korisnike tijekom 5 radnih sati, to znači da je Knjižnicu posjetilo i koristilo njene redovne usluge  – posudbu građe, čitanje literature, pretraživanje tema, korištenje tehnologije  itd. –  prosječno čak 42  građana svakog sata, ili po jedan korisnik svakih 1,5 minutu! Drugi dio subotnjih  posjeta Knjižnici odnosi se na knjižnične programe koji su toga dana za građane održani u organizaciji knjižničara: zabilježene su čak 82 posjete pričaonicama za bebe i njihove roditelje te 120 posjeta TEDx Koprivnica Libray konferenciji.

Velika posjećenost i korištenje Knjižnice rječito govore i o zadovoljstvu korisnika njenim uslugama te o prihvaćenosti Knjižnice u zajednici kao ustanove koja je sastavni i neizostavni dio svakodnevnog života naših brojnih sugrađana. Potvrda je to da Knjižnica uspješno ispunjava svoju misiju pružanja građanima informacijskih, obrazovnih i kulturnih usluga, da njeni stručni knjižničari prepoznaju potrebe korisnika te da kvalitetno i visoko profesionalno na njih odgovaraju.

Već i ovih nekoliko navedenih brojčanih pokazatelja iz redovnog rada Knjižnice potvrđuju opravdanost komentara samih korisnika koji se mogu pročitati na FB stranici Knjižnice:
„Knjižnica koja puca po šavovima od posjećenosti. Vrlo ljubazni djelatnici. Želim svima nama novi i veći prostor bez i jedne stepenice.“
„Najbolja knjižnica, što ponudom knjiga, što raznim događanjima koje nudi, posebna pohvala svim dragim ljudima koji u njoj rade.“
„Nenadmašivi u svemu! Knjižnicu čine njeni ljudi!!!“
„Najbolja knjižnica i najbolji knjižničari sve pohvale!“

Ovako velik odaziv i posjećenost  Knjižnice ujedno su i velika obaveza i odgovornost, a zasigurno predstavljaju i dodatnu inspiraciju za knjižničare te novu  motivaciju za nove i još bolje knjižnične programe i usluge.

Napomenimo još da Knjižnica i čitaonica

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice