Dijana Sabolović-Krajina i Sandra Kantar promovirane u doktorice znanosti

6. listopada 2016.

Na nedavnoj svečanosti promocije
264 doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
, koja je održana u
Hrvatskom narodnom kazalištu 25. rujna 2016., laureatkinje su bile i dvije diplomirane
knjižničarke,
ujedno i sociologinje iz Koprivničko-križevačke županije: Dijana Sabolović-Krajina iz Koprivnice, ravnateljica Knjižnice i čitaonice “Fran Galović”   i
Sandra Kantar iz Kiževaca, predavačica na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima.

Dijana
Sabolović-Krajina
diplomirala je filozofiju, sociologiju
i knjižničarstvo, a magistrirala filozofiju 
na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ravnateljica je
Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica, u kojoj radi već 31 godinu,
prije toga kao voditeljica općinske matične službe i dipl. knjižničar – informator
u Studijskom odjelu. Obranila je doktorski rad Narodna knjižnica kao središte
lokalne zajednice u suvremenom društvu
. Empirijskim istraživanjem transformacija
koprivničke knjižnice i modusa prilagođavanja promjenama u suvremenom,
informacijskom društvu obogatila je relativno rijetka sociološka istraživanja
suvremenih knjižničarskih tema, naročito u hrvatskim razmjerima. Znanstveni doprinos ove disertacije je u
boljem razumijevanju utjecaja složenih društvenih procesa na prijelazu iz 20. u
21. stoljeće na djelovanje narodnih knjižnica, kao i prepoznavanju uloga i
utjecaja narodnih knjižnica na život svojih lokalnih zajednica i društva uopće.
Na praktičnoj razini rad odgovara
na  središnje pitanje rada – kako
povećati učinkovitost i korištenje narodnih knjižnica u hrvatskom društvu.

Dostupno
na:

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/6373/1/doktorski%20rad%20dijana%20sabolovic%20krajina.pdf

 

Sandra Kantar
diplomirala je sociologiju i knjižničarstvo na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu. Viša je predavačica na Visokom gospodarskom učilištu u
Križevcima, nakon što je od 2000. do 2004. radila kao dipl. knjižničarka u
Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ u Križevcima i u svojoj sadašnjoj matičnoj
ustanovi. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila je doktorski
rad Razvoj
održivog ruralnog turizma: potencijali Koprivničko-križevačke županije
.
Empirijski je istražila mogućnosti društvenog i ljudskog kapitala u jačanju
ruralnog turizma i održivog razvoja u Koprivničko-križevačkoj županiji. Znanstveni
je doprinos ovoga doktorskog rada u kritičkom propitivanju postojećih praksi
održivosti u ruralnom turizmu, u detekciji problemskih točaka te u usustavljivanju
inovacijskih postupaka kojima bi se ovaj aspekt turizma uspio bolje razvijati u
Hrvatskoj Dostupno na:

 http://darhiv.ffzg.unizg.hr/6618/1/SANDRA%20KANTAR%20DOKTORAT.pdf

Oba doktorska rada temelje
se na istraživanjima lokalnih tema te su kao takva vrelo podataka i novih
saznanja koja mogu poslužiti u strateškom planiranju razvoja
Koprivničko-križevačke županije.

Oba doktorska rada temelje se na istraživanjima lokalnih tema te su kao takva vrelo podataka i novih saznanja koja mogu poslužiti u strateškom planiranju razvoja ne samo djelatnosti njihovih matičnih ustanova, već i  gradova Koprivnice i Križevaca te cijele Koprivničko-križevačke županije.

Čestitamo kolegicama –
novim doktoricama znanosti na ovom vrijednom stručnom postignuću!

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice