CSSU Webinar “Canva – internetski alat za grafički dizajn” za knjižničare s područja KKŽ (12.3.2021.)

1. ožujka 2021.

Županijska matična služba Knjižnice i čitaonice “Fran Galović” Koprivnica u suradnji sa Centrom za stalno stručno usavršavanje knjižničara Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu organizira webinar “Canva – internetski alat za grafički dizajn” (Modul XI. Webinari; Tečaj XI.6.).

Webinar će se održati 12. ožujka 2021. od 12 do 13.30 sati i to kao zatvoreni stručni skup, tj. samo za polaznike iz Koprivničko-križevačke županije.

Sudjelovanje na webinaru je besplatno.

Tečaj je namijenjen knjižničarima  iz svih vrsta knjižnica i svih dobnih skupina kao osnovni uvid u zanimljiv mrežno dostupan i besplatan alat za izradu različitih vrsta grafičkih materijala. Alat omogućava definirane različite predloške (postere, čestitke, infografike, prezentacije, objave na društvenim mrežama (FB/Instagram i slično), kao i mogućnost kreiranja vlastitih materijala. Korisnik Canve ima pristup velikom broju resursa (slike, ikone, fontovi i slično), unutar kojih može odabrati i kreirati materijale po svom nahođenju.

Webinar će održati Marija Šimunović, viša knjižničarka zaposlena u Knjižnično-dokumentacijskom centru Ekonomskog fakulteta u Zagrebu kao koordinatorica Europskog dokumentacijskog centra.

S obzirom da je webinar zatvorenog tipa, tj. organizira se samo za polaznike iz Koprivničko-križevačke županije, svi knjižničari zainteresirani za pohađanje webinara trebaju se najprije javiti voditeljici Županijske matične službe na e-mail adresu  maticna_sluzba@knjiznica-koprivnica.hr

Svaki potencijalni polaznik zatim se treba na dan održavanja webinara (12. ožujka) osobno prijaviti online prijavnicom u sustav CSSU-a, kako bi se mogle izraditi potvrde o pohađanju te dostaviti snimke predavanja polaznicima.

Poveznicu za prijavu i sve potrebne upute svim knjižničarima koji iskažu interes za sudjelovanje voditeljica Županijske matične službe poslat će direktno na njihove e-mail adrese.

Prijave za webinar bit će otvorene 12.3.2021. od 8 sati ujutro, a ulazak u webinar  bit će moguć 15-ak minuta prije početka.

Dobrodošli!

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice