1. okrugli stol KOPRIVNIČKE AGORE 21: Knjižnica, Muzej i Pučko otvoreno učilište za Koprivnicu 21. stoljeća

17. veljače 2012.

KOPRIVNIČKA AGORA 21 naziv je inicijative ravnatelja triju koprivničkih institucija u kulturi – Knjižnice, Muzeja i Pučkog otvorenog učilišta, kojoj je cilj potaknuti javnu raspravu o potencijalima koprivničke kulture, institucija u kulturi i stručnjaka u razvoju Grada u promijenjenom društvenom okruženju 21. stoljeća. Želja je također jačati i razvijati partnerstvo ustanova u kulturi i svih zainteresiranih pojedinaca i institucija, lokalne uprave i samouprave te pravodobno i kvalitetno pripremati se za apliciranje na natječaje za fondove EU.

Uloga i potencijali kulture i obrazovanje u Koprivnici u kontekstu EU problematizirat će se kroz ciklus okruglih stolova, predavanja i tribina, a pokrovitelj je Grad Koprivnica.

1. okrugli stol pod nazivom „ Knjižnica, Muzej i Pučko otvoreno učilište za Koprivnicu 21. stoljeća“ održat će se u srijedu, 22.2.2012. u 10.00 sati u Knjižnici i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica (Čitaonica tiska na 1. katu). Izlaganja će održati Dijana Sabolović-Krajina, ravnateljica Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica (Uvod), Antonio Grgić, Pikant marketing (Knjižnica kao novi koprivnički trg) , Marijan Špoljar, v.d. ravnatelja Muzeja grada Koprivnice (Muzejski trg) i Josip Nakić, ravantelj Pučkog otvorenog učilišta (Teatar i kino – na raskršću).

Organizatori – Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“, Muzej grada Koprivnice i Pučko otvoreno učilište pozivaju sve zainteresirane da se uključe u raspravu.

PROGRAM

UVOD U TEMU (Dijana Sabolović-Krajina, ravnateljica Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica)
KNJIŽNICA KAO NOVI KOPRIVNIČKI TRG (Antonio Grgić, Pikant marketing)
MUZEJSKI KVART (Marijan Špoljar, v.d. ravnatelja Muzeja grada Koprivnice)
TEATAR I KINO – NA RASKRŠĆU (Josip Nakić, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica)
RASPRAVA

KOPRIVNIČKA AGORA 21 – Kultura i obrazovanje u Koprivnici u kontekstu EU : Ciklus okruglih stolova, predavanja i tribina INICIJATIVA je ravnatelja koprivničkih institucija u kulturi – Knjižnice, Muzeja i Pučkog otvorenog učilišta.

CILJEVI: potaknuti javnu raspravu o potencijalima koprivničke kulture, institucija u kulturi i stručnjaka u razvoju Grada u promijenjenom društvenom okruženju 21. stoljeća; jačati i razvijati partnerstvo ustanova u kulturi i svih zainteresiranih pojedinaca i institucija, lokalne uprave i samouprave; pravodobno i kvalitetno pripremati se za apliciranje na natječaje za EU fondove.

CILJANA PUBLIKA: svi zainteresirani građani, stručnjaci, predstavnici udruga, turističkih zajednica, javne uprave i samouprave, službi, ureda i agencija za fondove EU, medija i drugi.

POKROVITELJSTVO: Grad Koprivnica

Srijeda, 22.2.2012. u 10.00 sati
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica (Čitaonica tiska na 1. katu)

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice