Predvještine čitanja – fonološka svjesnost, 2.dio

14. travnja 2021.
Fonološka svjesnost 2

Slogovno stapanje – riječ odvojimo na slogove, a dijete mora prepoznati o kojoj se riječi radi (uvijek krećemo od riječi s dva sloga, a zatim uvodimo riječi s 3, 4 ili više slogova)

1) Što sam rekao: koju riječ sam rekao/la ako kažem tra-va, vo-da, sun-ce, ri-ba, ja-go-da, li-mun…(za svaku riječ djetetu dajte pozitivni poticaj, ohrabrujte ga. Ako neku riječ iz trećeg pokušaja ne uspije sastaviti krenite dalje, ali s istim brojem slogova).

Slogovna raščlamba – djetetu kažemo neku riječ, a ono ju mora rastaviti na slogove
1) Vojnik: svaku riječ koju kažem ti ju odstupaj kao vojnik (pokažite mu primjerom: riječ trava odstupali bismo kao tra (udarac nogom) – va (udarac nogom); ako djetetu kažete da mora udariti nogom na svaki slog ono vas neće razumjeti, ali će vrlo lako iz vašeg primjera shvatiti što mora raditi.
*kako djeca ne bi izgubila interes stupanje možemo zamijeniti udarcima loptom o pod na svaki slog, ili pak za svaki slog ubace neku plišanu igračku u košaru i slično*

Proizvodnja rime – pred dijete stavimo sliku ili mu kažemo riječ, a ono se mora dosjetiti riječi koja slično zvuči (koja se rimuje)
Igra rimovanja:

  • usredotočivanje na skupove zvukova br , – str, – nje, – ti
  • koliko se riječi na –srt dijete može sjetiti
  • koliko se riječi rimuje s riječi crtanje
  • sastavljanje rečenica koje započinju istim glasom: npr. “Suzana se smiješno skija strmom stazom.”
  • kažite „tražim nešto što se rimuje s riječi čaša?“

*ako dijete izmisli riječ koja ne postoji, no svejedno se rimuje to možemo prihvatiti kao točan odgovor jer je vidljivo da je dijete shvatilo što znači pojam rimovanja; npr. Ključ – buč*

Fonemsko spajanje (sinteza) – kada djetetu kažemo „p-a-s, što sam rekao?“ ono mora dati odgovor pas. Krećemo od kraćih riječi te postupno dodajemo riječi s više glasova.

Fonemsko razdvajanje (analiza) – kod fonemske analize dijete samo mora razdvojiti riječ na sastavne glasove, to je najsloženija vještina te se ona razvojno i najkasnije javlja. Kako bismo djetetu olakšali, možemo krenuti tako da prvo naučimo dijete prepoznati koji je prvi glas u riječi, potom zadnji glas, a zatim ga možemo pitati „čuješ li u riječi miš glas Š?“ ili „čuješ li u riječi trava glas S?“

U sljedećoj objavi očekuju vas primjeri igara.

Priredile Tajana Levak i Antonija Sirutka.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice