Znanstveno-stručni skup „Socijalno inkluzivne knjižnične usluge“ – posljednja obavijest

28. listopada 2016.

Znanstveno-stručni skup „Socijalno inkluzivne knjižnične usluge“
Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica, 18. 11. 2016.

Posljednja obavijest

Program znanstveno-stručnog skupa „Socijalno inkluzivne knjižnične usluge“

Obrazac za prijavu sudjelovanja bez izlaganja.

Opširnije
Povodom 10. obljetnice svoje usluge za slijepe i slabovidne Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica organizira znanstveno-stručni skup „Socijalno inkluzivne knjižnične usluge“ u petak, 18. 11. 2016. s početkom u 10.00 sati.

Suorganizatori: Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije, Hrvatska knjižnica za slijepe u Zagrebu i Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama Hrvatskoga knjižničarskog društva

Ciljevi: evaluirati ulogu knjižnica u socijalnoj inkluziji marginaliziranih skupina građana; dobiti uvid u primjere dobre prakse u Hrvatskoj i svijetu (stanje i perspektive); osnažiti kompetencije knjižničara kako bi mogli zagovarati pozicioniranje knjižnica kao relevantnih čimbenika u afirmiranju društvene pravednosti i socijalne inkluzije u hrvatskome društvu

Sudionici: knjižničari iz svih vrsta knjižnica, predstavnici udruga i institucija koje promiču prava socijalno isključenih osoba, predstavnici ministarstava, županija i gradova, ostali zainteresirani

Tema: Knjižnice se prilagođavaju složenim strukturnim i organizacijskim promjenama u suvremenom društvu, koje paralelno s informatizacijom i tehnološkim razvojem obilježavaju rast nejednakosti, nezaposlenosti, društvene polarizacije, siromaštva i bijede u velikom dijelu svijeta, kako u nerazvijenim, tako i u najrazvijenijim zemljama. Društvena ili socijalna isključenost je multidimenzionalan fenomen i pojavljuje se kao posljedica međusobnog utjecaja povezanih problema, kao što su nezaposlenost, nisko obrazovanje, niski prihodi, loši uvjeti stanovanja, loše zdravstveno stanje, kriminal, obiteljski slomovi i dr. Knjižnice zauzimaju nove strategije i uloge u društvu, povezujući svoje djelovanje s procesima društvenog uključivanja ili socijalne inkluzije marginaliziranih skupina i potporom uspostavljanju društvene pravednosti. Kreiraju nove usluge i programe prilagođavajući se potrebama novih korisničkih skupina u svojim zajednicama – djeci s teškoćama u razvoju, djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, osobama s invaliditetom, bolničkim pacijentima, starijim osobama, osobama s posebnim potrebama u ustanovama za trajnu skrb i smještaj, osobama s iskustvom života u beskućništvu, imigrantima, azilantima, nezaposlenim osobama, pripadnicima pojedinih etničkih zajednica, pripadnicima različitih seksualnih i rodnih identiteta, kao i osobama s drugim intelektualnim, razvojnim i socijalnim teškoćama.

Rok za prijavu sudjelovanja bez izlaganja: 11. studenoga 2016.
Kotizacija: 50,00 kuna
Dodatne informacije: info@knjiznica-koprivnica.hr

LINKOVI NA OBRASCE
Obrazac za prijavu sudjelovanja bez izlaganja
Program

 

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice