Videografike o položaju Roma te romskih žena, mladih i djece

24. kolovoza 2021.
Uključivanje Roma u hrvatsko društvo - žene, mladi i djeca
Uključivanje Roma u hrvatsko društvo – žene, mladi i djeca

Videografike koje ovim putem predstavljamo, na zanimljiv i razumljiv način sažimaju nalaze stručnih studija, izrađenih na inicijativu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH na temu uključivanje Roma u hrvatsko društvo u različitim područjima života.

Videografiku o položaju žena, mladih i djece pripadnika romske nacionalne manjine možete pogledati na sljedećoj poveznici, dok  je videografika o položaju Roma u pojedinim područjima života dostupna za pregled na sljedećoj poveznici.

Videografike su nastale u okviru projekta „Uključivanje Roma – Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I“ kojeg već treću godinu provodi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a cilj mu je doprinijeti uključivanju Romkinja i Roma u hrvatsko društvo.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice