U Knjižnici održan Međunarodni stručni skup KNJIŽNIČNA USLUGA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE : STANJE I PERSPEKTIVE

24. studenoga 2011.

U petak, 18.11.2011. u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica održan je međunarodni stručni skup „Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne: stanje i perspektive“, povodom pete obljetnice uspješnog održavanja usluge za slijepe i slabovidne u koprivničkoj knjižnici u partnerstvu s Udrugom slijepih Koprivničko-križevačke županije.

Skupu je prisustvovalo šezdesetak sudionika iz 17 gradova u Hrvatskoj, a također i predstavnica Ministarstva kulture, gđa Ankica Janković, predstavnica Koprivničko-križevačke županije, gđa Vesna Peršić-Kovač i predsjednica Hrvatskog knjižničarskog društva gđa Marijana Mišetić. U ime grada domaćina, nazočne je toplim riječima dobrodošlice pozdravio gradonačelnik Koprivnice, g. Zvonimir Mršić.

Međunarodni i regionalni karakter skupu dalo je gostovanje pozvanih izlagača, g. Koena Krikhaara iz Nizozemske, predstavnika svjetske knjižničarske organizacije (Međunarodnog saveza knjižničnih udruga i institucija – IFLA-e) u svojstvu predsjednika Sekcije za knjižnične usluge za osobe koje ne mogu čitati standardni tisak, i gđe Kristine Janc iz Nacionalne in uviverzitetne knjižnice u Ljubljani, te kolega knjižničara iz Mariborske knjižnice. Uz knjižničare i ravnatelje različitih vrsta knjižnica (narodnih, školskih, specijalnih) na skupu su sudjelovali i predstavnici različitih udruga i institucija koje se bave unapređenjem života osoba s invaliditetom, posebno s oštećenjima vida.

Povod organiziranju skupa bila je peta obljetnica pružanja usluge za slijepe i slabovidne u koprivničkoj Knjižnici i čitaonici “Fran Galović” koja se kroz to vrijeme svrstala među predvodnike u Hrvatskoj u pružanju knjižničnih usluga za slijepe i slabovidne osobe, odnosne za sve one korisnike koji ne mogu čitati standardni tisak. Projekt iz kojeg se razvila usluga financiran je 2006. godine sredstvima Europske unije u programu CARDS 2002, kojemu je cilj bio poboljšanje kvalitete socijalnih usluga u području neformalnog obrazovanja u lokalnoj zajednici.

Uz pružanje ovih usluga u samoj knjižnici od 2006., koprivnički knjižničari od 2008. putem certificiranih tečajeva o tome educiraju i kolege iz drugih knjižnica, a o rezultatima usluge izvještavaju i na renomiranim stručnim skupovima u zemlji i svijetu, napr. na kongresima IFLA-e – Međunarodnog saveza knjižničarskih udruga, najveće i najznačajnije knjižničarske udruge na svijetu.

U stručnim izlaganjima predstavljena su iskustva pojedinih hrvatskih knjižnica u pružanju knjižničnih usluga slijepih i slabovidnim korisnicima, te međunarodni trendovi u razvoju ovih usluga koje su namijenjene i svim drugim korisnicima koji ne mogu čitati standardni tisak – primjerice, osobama s disleksijom, disgrafijom, motoričkim smetnjama i sl.

U svijetu, pa i u Hrvatskoj, ova alternativna knjižnična usluga koja uključuje prvenstveno ponudu zvučnih knjiga, ali i taktilnih slikovnica, knjiga na uvećanom tisku i slično, te korištenje specijalnih tehničkih pomagala za čitanje i služenje internetom putem zvuka i dodira, postaje sve značajnija s obzirom na globalni trend starenja stanovništva i pojavu teškoća u čitanju standardnog tiska kao popratne pojave.

Zahvaljujući najnovijoj sofisticiranoj informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji danas je moguće znatno smanjiti jaz u dostupnosti izvorima informacija i znanja između osoba zdravog vida i osoba s oštećenjem vida, ali potrebno je stalno pratiti nova postignuća, na vrijeme se odgovarajuće educirati i primijeniti u praksi ono što je moguće u zadanim okolnostima. Kako bi se ostvarili maksimalni rezultati, potrebno je raditi koordinirano na nivou struke, razmjenjivati domaća iskustva i znanja te pratiti inozemna, čemu je upravo želio pridonijeti i ovaj skup.

Nazočni su se na kraju složili kako će se zaključci sa skupa zajedno s akcijskim planom oblikovati kao svojevrsna “koprivnička deklaracija” koja će biti polazište za daljnje poboljošanje knjižničnih usluga za slijepe i slabovidne u Hrvatskoj, ali i njihovo širenje na sv

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice