TRIBINA HRVATSKA I EU

6. listopada 2011.

U srijedu, 12.10.2011. u 18 sati u koprivničkoj Gradskoj vijećnici Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ i Povijesno društvo Koprivnica organiziraju tribinu pod nazivom Hrvatska i EU : Zapadni balkon – ideologija i politika Zapada. Gost predavač bit će Anđelko Milardović, redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, autor brojnih stručnih i znanstvenih radova iz politologije i sociologije.
Angažiran je u Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu, predaje na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, utemeljio je izdavačku kuću Pan liber u Osijeku i osnovao Centar za politološka istraživanja, znanstvenu instituciju posvećenu istraživanju tranzicije, globalizacije te političkih stranka i sustava.
Cilj predavanja je omogućiti najširem građanstvu uvid u aktualna nacionalna i međunarodna kretanja vezana uz temu pristupanja Hrvatske u Europsku uniju. Podteme o kojima će biti riječi su: pad Berlinskog zida, tranzicija, globalizacija i EU integracije, konfliktne linije između eurounionista i euroskeptika, završetak pregovora s EU, ugovor i dovršenje tranzicije sa Zapadnog Balkana na Zapadni balkon, između Zapadnog Balkana, neutralnosti i Zapadnog balkona. Sintagma „Zapadni balkon“ nije samo igra riječima, nego i metafora koju Milardović često koristi u objašnjavanju svojeg gledišta na odnos Hrvatske i Europske unije.

Nakon uvodnog predavanja očekuje se rasprava, a ulaz je slobodan za sve zainteresirane.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice