Ranka Janus – dobitnica priznanja Najknjižničar za 2021. godinu za uzoran rad u struci te za iznimne zasluge u promicanju rada Društva knjižničara

16. lipnja 2021.
Ranka Janus
Ranka Janus

Kao njeni kolege i suradnici, vrlo smo sretni i ponosni što u našoj sredini imamo još jednu “Najknjižničarku”, Ranku Janus,  koja je ovo stručno priznanje Društva knjižničara  Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja za 2021. godinu primila na nedavnoj 40. skupštini Društva, održanoj 11.6.2021. u Đurđevcu.

U Knjižnici i čitaonici “Fran Galović” Koprivnica kolegica Ranka Janus radi već pune 23 godine, kao diplomirani knjižničar / klasifikator i katalogizator, a ujedno obavlja i funkciju voditeljice Službe nabave i obrade knjižnične građe. Nakon što je završila  studij sociologije i povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Zagrebu, najprije je radila u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” Križevci. Potom je 1998. prešla u koprivničku Knjižnicu, te iste godine položila i stručni ispit za diplomiranu knjižničarku.

Tijekom više godina bila je i voditeljica nabave knjižnične građe, a uz svoje redovne poslove u Službi obrade, sudjeluje i u neposrednom radu s korisnicima na svim posudbenim odjelima Knjižnice – od Dječjeg odjela, preko Odjela za odrasle do Stručno-znanstvenog odjela. Kolegica Ranka osim toga redovito sudjeluje i u brojnim drugim aktivnostima i projektima Knjižnice, kao član radnih timova, programskih odbora ili uredništava, uključuje se u organizaciju stručnih skupova i u izdavačku djelatnost knjižnice. Također često sudjeluje i u programskim aktivnostima za korisnike, radionicama  i raznim drugim animacijskim aktivnostima, kao  suradnica ili i kao voditeljica programa.

U suradnji s kolegicom Josipom Strmečki osobito je angažirana u značajnim projektima digitalizacije zavičajne kulturne baštine, primjerice, u Projektu digitalizacije starih razglednica Koprivnice. Prisustvovala je brojnim  stručnim skupovima, predavanjima i radionicama, održavala stručna izlaganja te boravila u stručnim posjetima inozemnim knjižnicama u Budimpešti, Beču, Grazu, Mariboru, Ljubljani, Ptuju, Kamniku i Pečuhu. Dugogodišnja je aktivna članica Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja i HKD, gdje je u dva mandata obavljala funkciju članice Glavnog odbora Društva. Aktivno i angažirano sudjeluje na brojnim stručnim skupovima u organizaciji HKD-a i regionalnog Društva, godišnjim skupštinama i tematskim okruglim stolovima ili konferencijama, prenoseći kolegama iskustva iz koprivničke knjižnice.  Redovito surađuje kao autor stručnih priloga u časopisu “Svezak”, a stručne radove pisala je za zbornike sa stručnih skupova, primjerice, u zbornicima “Knjižnice u procjepu”.

Tijekom više od dva desetljeća rada u knjižničarskoj  struci, kolegica Ranka Janus stekla je zavidno stručno iskustvo i znanje koje uvijek rado prenosi i drugim kolegama, osobito mlađima koji se tek uvode u struku i od kojih je mnogima bila mentorica u samim početcima njihovog rada u knjižnici, kao redovita predavačica u programu Edukacije za knjižničare početnike, ali i u mnogim drugim prilikama – bilo da se radi o novim zaposlenicima, kandidatima za stručno osposobljavanje, studentima ili slično.

Izniman je doprinos kolegice Ranke Janus stručnom oblikovanju i uređenju cjelokupnog knjižničnog fonda koprivničke Knjižnice, ali i svemu što ova knjižnica danas jest – jedna od najuspješnijih i najnagrađivanijih ustanova ove vrste ne samo u regiji, već i šire.  U sve te uspjehe, a ponajviše u zadovoljstvo korisnika uslugama knjižnice, ugrađen je i stručan, odgovoran, samozatajan, pouzdan i predan dugogodišnji rad kolegice Ranke kojoj i ovom prilikom čestitamo na primljenom priznanju.

 

 

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice