PRIJAVA POTREBE ZA RADNIKOM

8. srpnja 2013.

Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica

Ubroj: 540/13

Koprivnica, 05.07.2013.

Na temelju članka 23. točka 2. Statuta Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica te Odluke Upravnog vijeća Knjižnice od 05.07.2013. godine (Urbroj: 538/13) raspisuje se

PRIJAVA POTREBE ZA RADNIKOM

DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR – INFORMATOR U DJEČJEM ODJELU

Uvjeti:

– visoka stručna sprema (VSS)

– završen studij knjižničarstva, odnosno završen drugi visokoškolski studij uz dopunski studij knjižničarstva

Posebni uvjeti: znanje jednog stranog jezika, poznavanje korištenja računala, komunikacijske vještine, poznavanje i primjena socioloških i pedagoških metoda u radu s korisnicima, poznavanje i korištenje metodologije znanstveno-istraživačkog rada, spremnost za permanentno usavršavanje
Specifični uvjeti rada: rad u smjenama, timski rad
Probni rad 3 (tri) mjeseca

Poslovi i zadaci se obavljaju u punom radnom vremenu

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Rok za podnošenje prijave: 12.07.2013.

Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od zaključenja natječaja.

Uz zamolbu priložiti:

– Životopis

– Domovnicu

– Diplomu o završenom školovanju

Prijave se šalju na adresu:

Knjižnica i čitaonica «Fran Galović» Koprivnica, Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica s naznakom ”za natječaj- dipl. knjižničar”.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice