POZIV NA PISANU PROVJERU STRUČNOG ZNANJA TESTIRANJEM TE POSTUPAK PROVJERE ZNANJA RADA NA RAČUNALU

10. prosinca 2015.

ovjerenstvo za odabir kandidata za radno mjesto 

Voditelja računovodstveno/upravnih poslova u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 10.12.2015. godine objavljuje

POZIV NA PISANU PROVJERU STRUČNOG ZNANJA TESTIRANJEM

TE POSTUPAK PROVJERE ZNANJA RADA NA RAČUNALU

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 01.12.2015. godine, objavljen je natječaj za popunu radnog mjesta: Voditelj računovodstveno/upravnih poslova na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju 3 (tri) mjeseca u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica(u daljnjem tekstu: Knjižnica),  1 izvršitelj.

Izrazi koji se koriste u ovom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Pisana provjera održati će se u utorak, 15.12.2015. godine s početkom u 8,00 sati na 1.katu Knjižnice, Zrinski trg 6, Koprivnica.

Pisanoj provjeri stručnog znanja testiranjem te postupku provjere znanja rada na računalu mogu pristupiti kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Isti će o tome biti pravodobno obaviješteni.

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, s kojom se dokazuje identitet osobe. 

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. 

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj. 

Postupak i pravila provjere stručnog znanja testiranjem te postupak provjere znanja rada na računalu kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Knjižnice: 

http://www.knjiznica-koprivnica.hr/knjiznica/default_izdvojeno.asp?sid=5894

O rezultatima testiranja te vremenu održavanja intervjua i psihologijskog testiranja kandidata koji su ostvarili najmanje 50% bodova, isti će biti pravodobno obaviješteni. 

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Knjižnice i oglasnoj ploči Knjižnice,  Zrinski trg 6 (prizemlje).

 

Povjerenstvo za odabir kandidata 

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice