Osvrt / Stručni skup: Informacijska služba u knjižnici: tradicija, sadašnjost i budućnost

1. prosinca 2022.

Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica bila je organizator Online stručno-znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem INFORMACIJSKA SLUŽBA U KNJIŽNICI: TRADICIJA, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST, 25. 11. 2022. Suorganizator je bila Sekcija za narodne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva. Skup je financijski poduprlo  Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Koprivnica i Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica.

Budući da se o temi informacijske službe u knjižnici, inače jednog od temelja knjižničnog svakodnevnog rada, nije duže vrijeme raspravljalo u stručnim krugovima, ovaj skup je izazvao veliko zanimanje hrvatske knjižničarske zajednice. O tome svjedoči brojka od čak 292 sudionika. Takvo masovno okupljanje u virtualnom prostoru omogućilo je uključivanje ne samo knjižničara koji rade u većim školskim, narodnim, sveučilišnim, znanstvenim i fakultetskim knjižnicama, nego i solo-knjižničara u najmanjim općinskim i školskim knjižnicama. Skupu su prisustvovali i knjižničari iz Sjeverne Makedonije i Srbije. Uspješna organizacija skupa još je jednom potvrdila značajnu ulogu koprivničke Knjižnice „Fran Galović“ u hrvatskome knjižničarstvu, kao i visoku stručnu kapacitiranost koprivničkih knjižničara da pokreću nove smjerove u njegovom razvoju.

Na skupu je održano 18 izlaganja. U prvom dijelu održana su dva izlaganja koja su predstavila međunarodna iskustva, konkretno novine u radu s knjižničnim korisnicima i  pružanju informacijsko-referalnih usluga u Finskoj i SAD-u. U drugom dijelu skupa „Informacijska služba i akademska praksa u Hrvatskoj“ održano je uvodno izlaganje o turbulentnom društvenom kontekstu koji utječe na način rada i djelovanja suvremene informacijske službe u knjižnici – brojnim promjenama u informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji,  stilovima života korisnika, očekivanjima korisnika od knjižničara i načinima komuniciranja knjižničara s korisnicima. Izlaganja su održali predavači sa sve tri fakultetske katedre iz Zagreba, Osijeka i Zadra koje obrazuju buduće knjižničare u Hrvatskoj. U trećem dijelu skupa „Informacijska služba i primjeri dobre prakse u Hrvatskoj“ održano je 12 izlaganja kojima su predstavljeni rezultati istraživanja kao i ogledni primjeri rada u informacijskoj službi različitih vrsta knjižnica koje djeluju u Zagrebu, Zadru, Rijeci, Koprivnici, Karlovcu, Zlatar Bistrici i Osijeku.

Skup je ostvario zadane ciljeve – okupio je brojnu knjižničarsku zajednicu, povezao predstavnike akademske zajednice s praktičarima te dao obuhvatan uvid u tradiciju i sadašnje stanje informacijske službe u knjižnicama u Hrvatskoj. Također je zacrtao budući razvoj ovog temeljnog segmenta knjižničnog poslovanja s naglaskom na intenzivniju  suradnju, sustavno i organizirano stalno stručno usavršavanje te objavljivanje publikacija (smjernica, priručnika, udžbenika) kao neophodno potrebnu pomoć i alat knjižničarima u svakodnevnom radu s korisnicima i građom.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice