Osvrt na predavanja o teškoćama čitanja i disleksiji održana povodom Dana edukacijskih rehabilitatora (1.3.)

6. ožujka 2017.

U petak, 3.3.2017. u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica održana su predavanja za roditelje i stručne suradnike o teškoćama čitanja i disleksiji. Predavanja su održana povodom Dana edukacijskih rehabilitatora (1.3.) u suradnji s Centrom za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Podravsko sunce“, a u okviru nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom „I ja želim čitati!“. Predavanje Martine Golub Horvat, mag.rehab.educ. i Andreje Sinjeri, mag.logoped bilo je usmjereno na poticanje predvještina čitanja tj. govorno-jezični razvoj, razvijanje fonološke svjesnosti i prepoznavanje veze fonem-grafem kod djeteta, što je preduvjet za kasniji razvoj čitalačkih vještina. Roditelji bi trebali svom djetetu u što ranijoj dobi osigurati poticajnu govornu sredinu. Spomenute su i neke od aktivnosti koje roditelji mogu s djecom provoditi prije polaska u školu: vježbe prepoznavanje rime, slogova, prvog glasa u riječi, izrada glasovne slikovnice sa slikama predmeta čiji nazivi počinju istim slovom, pljeskanje prema slogovima onoliko puta koliko je slogova u pojedinoj riječi, oblikovanje slova plastelinom, traženje zadanog slova u riječima i sl. Neki od pokazatelja za prepoznavanje teškoća kod djeteta su kasno progovaranje, jednostavne strukture rečenice, poteškoće u zadržavanju pažnje, nezainteresiranost za aktivnosti olovkom, neuočavanje glasova u riječima. Logopedinja Mirjana Šimek u svojem je predavanju govorila o zakonskim aspektima obrazovanja učenika s teškoćama. Stručno povjerenstvo na temelju orijentacijske liste i liječničke dokumentacije utvrđuje primjerene programe odgoja i obrazovanja. Individualizirani pristup je oblik podrške učenicima s posebnim odgojno obrazovnim potrebama urednih intelektualnih sposobnosti dok prilagođen pristup podrazumijeva smanjenje sadržaja,a primjenjuje se kod djece s ispod prosječnim intelektualnim sposobnostima. Individualiziran pristup podrazumijeva učenje cijelog gradiva, ali uz prilagodbu načina rada i metoda, a  to su, primjerice, produženo vrijeme za rješavanje testova, pomoć učitelja, ispitni listići s većim fontom i većim proredom, češće usmene provjere kada je manje gradiva, motivirajući zadaci na početku, usmjeravanje pažnje na najvažniji sadržaj, korištenje umnih mapa kod prezentacije gradiva i sl.

Predavanjima je prisustvovalo 40 posjetitelja, roditelja i stručnih suradnika. Ovim se programom nastavljaju aktivnosti koprivničke knjižnice u okviru nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom „I ja želim čitati!“, kojim se nastoji povezati sve sudionike u procesu pružanja podrške i zagovaranja boljeg razumijevanja problema osoba s teškoćama čitanja i disleksijom.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice