Održano zanimljivo predavanje o životinjskim vrstama

12. svibnja 2023.

Prof. dr. sc. Krešimir Krapinec, profesor u redovnom zvanju na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije, održao je u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica zanimljivo stručno predavanje o pojavama u životinjskom svijetu Podravine i Prigorja ali i ostatku Hrvatske. Porast broja nekih životinjskih vrsta, pojavu novih na područjima gdje ih dugo ili uopće nije bilo objasnio je sa znanstvenog stajališta na vrlo zanimljiv način koristeći mnoštvo primjera iz prakse popraćenih mnoštvom fotografija. Objasnio je pojmove introdukcija, reintrodukcija, invazivnost, prikazao povijeni razvoj i migracije pojedinih vrsta, utjecaj i ulogu čovjeka na te procese, prikazao brojne uspješne i neuspješne primjere iz brojnih zemalja i iz Hrvatske. Opisao je i pravnu legislativu koja se tiče te tematike i koja je često neusklađena sa šumarskom i lovačkom strukom.  Okupljenima je bila prezentirana i bogata zbirka knjižne građe Stručno-znanstvenog odjela iz područja lovstva i biologije. Osvrnuo se i na pomalo senzacionalističke medijske prezentacije nekih vrsta u našoj bližoj okolici – ponajprije medvjeda, vuka ili čaglja koji su javnosti i medijima najzanimljiviji. Zaključio je kako se nakon brojnih stručnih analiza i analize stanja i prirodnih procesa može ustvrditi da čagalj koristi dva transverzalna pravca širenja na zapad u našem području – bilogorski i dravski. To su područja bogata i obrasla šumom i šikarom koja mu odgovaraju dok kultivirano poljoprivredno područje između ta dva pravca izbjegava. Sličan teren, pogotovo bilogorski pravac pogoduje i vuku. To, uz veliku brojnost srneće divljači i divljih svinja na tom području koje vuk lovi, prema prof. Krapincu, otvara realnu mogućnost da vuk nastani to područje.

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice