Novi ravnateljski mandat, 20 godina ravnateljstva i 30 godina rada u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica

17. lipnja 2015.

Dijana Sabolović-Krajina dobila je novi ravnateljski mandat u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica za razdoblje 2015.-2019. na  temelju rješenja  gradonačelnice Grada Koprivnice Vesne Želježnjak. To će biti njezin šesti uzastopni ravnateljski mandat. Prvi puta je za ravnateljicu koprivničke knjižnice izabrana prije 20 godina. Uz ovu obljetnicu, 1.6.2015. navršila je i punih 30 godina neprekinutog rada u koprivničkoj Knjižnici, koja je bila i ostala njezino prvo i jedino mjesto rada.  

U ravnateljskom radnom stažu njezina su postignuća vezana uz rokovođenje brojnim projektima, od kojih su najvažniji adaptacija i rekonstrukcija knjižnične zgrade u razdoblju 1997.-2003., nabava novog bibliobusa 2003., koordinacija uvođenja usluge za slijepe i slabovidne 2006. (pionirska u Hrvatskoj) te niz drugih knjižničnih programa i usluga, od kojih posebice treba izdvojiti  uvođenje nove informacijske-komunikacijske tehnologije u koprivničku knjižnicu  (automatizacija knjižničnog poslovanja, internet, digitalizacija zavičajne kulturne baštine), kao i društveno uključivanje novih korisničkih skupina (osobe s invaliditetom, Romi). Pod njezinim ravnateljstvom Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ u posljednjih je desetak godina dobila  niz lokalnih, nacionalnih i međunarodnih nagrada i priznanja za inovativan i kreativan rad. U novom mandatu prioritet će joj i nadalje biti stvaranje prepostavki za kvalitetan rad koprivničke knjižnice, a prije svega za izgradnju nove zgrade koprivničke knjižnice i nabavu novog (električnog) bibliobusa. 

Dijana Sabolović-Krajina rođena je u Koprivnici 1959. godine, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je filozofiju, sociologiju i bibliotekarstvo te magistrirala. Pred završetkom je doktorskog studija. Autorica je pedesetak stručnih i znanstvenih radova te sudionica brojnih domaćih i međunarodneih stručnih skupova. Studijske boravke imala je u Danskoj (1993. i 2006.), Velikoj Britaniji (1996.), Finskoj (2003.) i Njemačkoj (2000. i 2009.).  Nagrađena je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulić za posebne zasluge u kulturi RH te Kukuljevićevom poveljom za  posebne doprinose knjižničarskoj struci (2006).   

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice