NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta 40. obljetnice Bibliobusne službe Knjižnice i čitaonice “Fran Galović” Koprivnica

6. studenoga 2018.

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA VIZUALNOG IDENTITETA
40. obljetnice Bibliobusne službe Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica

Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica (u daljnjem tekstu Naručitelj), Zrinski trg 6, Koprivnica, poziva studente (u daljnjem tekstu Autori) da se prijave na natječaj za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta 40. obljetnice Bibliobusne službe Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica

I. PREDMET NATJEČAJA
Predmet natječaja je izrada idejnog rješenja vizualnog identiteta Naručitelja.

II. PROJEKTNI ZADATAK
Idejno rješenje treba sadržavati:

1. Logotip
– prijedlog osnovnih grafičkih standarda logotipa i njihovi međusobni odnosi

2. Karakteristične boje i vrste tipografije

3. Primjeri primjene

– plakat B1
– majica
– platnena vrećica
– penkala
– USB
– kišobrani
– ruksak vreća
– naslovnica Facebook stranice (Cover photo)
– profilna fotografija Facebook stranice

Ukoliko žele, Autori mogu poslati i više primjera primjene te kratki opis i obrazloženje rada.

III. NOVČANE NAGRADE
Autoru najuspješnijeg rada (pobjedniku Natječaja) će se dodijeliti novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kuna.
Naručitelj će autoru isplatiti prigodnu nagradu u roku od 30 dana od primopredaje idejnog rješenja u elektroničkom obliku kao otvorene datoteke pogodne za daljnje grafičko oblikovanje (priprema za tisak).

IV. TIJEK NATJEČAJA
Prijedlozi idejnog rješenja (na cd-u/dvd-u ili USB sticku u .pdf formatu) se predaju u zatvorenom omotu označenom šifrom koja treba sadržavati 4 znaka (2 brojke i 2 slova). Radovi označeni imenom autora ili nekim drugim prepoznatljivim znakom koji odaju identitet autora neće biti razmatrani. Uz radove se posebno predaje i zatvorena omotnica označena samo šifrom u kojoj se nalaze podaci o autorima te ostala potrebna dokumentacija – Obrazac A, Obrazac B i Obrazac C.
Svi zainteresirani pozvani su da od 6. studenoga do 15. prosinca 2018. pošalju ili dostave svoja idejna rješenja.

Prijedlozi se šalju (dostavljaju) na sljedeću adresu:
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica
Zrinski trg 6
48000 Koprivnica
s oznakom (za NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA VIZUALNOG IDENTITETA 40. obljetnice Bibliobusne službe Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica)

Natječajno povjerenstvo čine svi članovi Radne skupine za obilježavanje 40. obljetnice Bibliobusne službe.

Natječajno povjerenstvo će odluku o najboljem idejnom rješenju donijeti najkasnije do 20. prosinca 2018. Svi Natjecatelji će o vlastitom rezultatu biti obaviješteni putem e-maila.

Naručitelj će s autorom čije je idejno rješenje odabrano sklopiti Ugovor o izradi izvedbenog rješenja i ustupanju prava na korištenje autorskog djela.

Naručitelj zadržava pravo neprihvaćanja ponuđenih rješenja te ponavljanja Natječaja o čemu će svi Autori biti obaviješteni putem e-maila.

Za sva dodatna pitanja i informacije kontaktirajte nas putem e-maila info@knjiznica-koprivnica.hr  ili telefona 048/622-363.

V. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
Prilikom ocjene natječajnih radova Povjerenstvo će najprije vrednovati usklađenost s uvjetima ovog Natječaja te umjetničku vrijednost rješenja prema sljedećim parametrima:
– kvaliteta i originalnost predloženog rješenja,
– prepoznatljivost predloženog rješenja
– preglednost i razumljivost rješenja
– jasnoća, logičnost i funkcionalnost rješenja u skladu s djelatnosti Naručitelja
– ekonomičnost i prilagodljivost rješenja u različitim medijima

VI. PRAVA PRIMJENE I KORIŠTENJA NATJEČAJNIH RADOVA
Dodjelom nagrade pobjedniku Natječaja, natječajni rad postaje vlasništvo Naručitelja, te ga dalje ima pravo upotrebljavati bez ikakvih dodatnih odobrenja i ograničenja autora. Autor natječaja dužan je dostaviti potpisanu i ovjerenu Izjavu o pre

Odjeli i službe

Tu smo za vas! Kvalitetnim i odgovornim radom želimo vam biti na usluzi.

Odjeli i službe
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice